:

Vilken projektmodell är bäst?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilken projektmodell är bäst?
  2. När kan det vara lämpligt att välja en agil Projektmetod?
  3. Vad är en agil projektledare?
  4. Vilket dokument anger vilken projektmodell som skall användas?
  5. När ska man använda agila metoder?
  6. Vad menas med agil?
  7. Varför projektmodell?

Vilken projektmodell är bäst?

Beroende på hur man är som projektledare och vilka projekt man arbetar med kan man sedan bestämma vilken projektmodell man tror passar bäst för ens eget projekt. Om man är osäker så kan man certifiera sig inom olika standarder och metoder för att få bättre kunskap och lära sig av några av de bästa inom projektledning.

När kan det vara lämpligt att välja en agil Projektmetod?

I ett agilt projekt arbetar självorganiserande och tvärfunktionella team, helst tillsammans med den beställande kunden. Bäst lämpad för: Projekt som kräver flexibilitet och har en komplexitet eller osäkerhet. Till exempel en produkt eller tjänst som påverkas av många externa faktorer.

Vad är en agil projektledare?

Agil projektledning handlar om att driva projekt på ett effektivare sätt. Genom att låta projektet leverera en del i taget kan vi göra snabba förändringar när så krävs. Fördelarna är många, oavsett tillämpningsområdet för dina projekt.

Vilket dokument anger vilken projektmodell som skall användas?

Projektplanen är ett projektdokument och inte ett produktdokument. Det innebär att dess livscykel är något annorlunda än för dem andra dokumenter. Det är till exempel inte lika viktigt att spara projektplanen efter projektets slut som det är att spara övriga dokument.

När ska man använda agila metoder?

Agila metoder används i miljöer där marknaden förändras snabbt och där produktuten under utvecklingsfasen behöver förändras. För att det ska fungera effektivt måste också ledningen våga släppa taget om teamet för att de själva ska kunna planera och med marknaden avgöra vad som ska prioriteras.

Vad menas med agil?

Agilt betyder lättrörligt och det är precis vad agila arbetsprocesser är. Agilt ledarskap handlar mer om att skapa förutsättningar för dina medarbetare – än att bestämma. Teamen styr processen, men jobbar mot ett gemensamt definierat slutmål med flera delmål på vägen.

Varför projektmodell?

En projektmodell ger struktur, fokus på affärsmässigheten, ett gemensamt språk och tydliga roller och processer. En bra projektmodell ger dessutom stöd för styrningen av hela organisationens projektportfölj.