:

Vilka förflyttningshjälpmedel finns det?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vilka förflyttningshjälpmedel finns det?
  2. Vilka grupper kan få insatser från habiliteringen?
  3. Vad kan habilitering innehålla?
  4. Vad menas med ett individuellt utprovat hjälpmedel?
  5. Vad är ett Habiliteringsteam?

Vilka förflyttningshjälpmedel finns det?

Exempel på produkter som ofta kallas arbetstekniska hjälpmedel är personlyftar, sängar, mobila dusch- och toalettstolar och olika typer av förflyttningshjälpmedel såsom vårdbälte, glidbräda, glidmatta och vridplatta.

Vilka grupper kan få insatser från habiliteringen?

Habilitering & Hälsa erbjuder råd, stöd och behandling till barn och vuxna med en varaktig funktionsnedsättning, till exempel intellektuell funktionsnedsättning, autism, rörelsenedsättning, dövblindhet och förvärvad hjärnskada.

Vad kan habilitering innehålla?

Habilitering kan till exempel vara:

  • Information och utbildning om din funktionsnedsättning.
  • Kartläggning av dina behov.
  • Hjälp att kontakta rätt myndighet och att samordna de insatser som ges till dig från olika vårdgivare och andra.
  • Utprovning och träning med olika hjälpmedel.

Vad menas med ett individuellt utprovat hjälpmedel?

Begreppet hjälpmedel är uppdelat i: hjälpmedel för det dagliga livet – individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning.

Vad är ett Habiliteringsteam?

Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning. Där kan du och dina närstående få stöd och träning för att klara av vardagen så bra som möjligt. När du först kommer till habiliteringen gör personalen en plan tillsammans med dig och dina närstående.