:

Finns på myr?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Finns på myr?
  2. Är det på myren?
  3. Vad växer på en myr?
  4. Vad består en myr av?
  5. Vad växer på myren?
  6. Vad kännetecknar en myr?
  7. Vad händer om man får i sig Myrgift?

Finns på myr?

Växterna på myren (mossar och kärr) En mosse är oftast helt täckt av vitmossa. På kärren växer mest ängsull och olika former av Starr. I utkanten av myren hittar man ofta buskliknande växter som pors och skvattram. På hösten kan man hitta bär som tranbär och hjortron som trivs på sankmark.

Är det på myren?

Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv. Sådana våtmarker kan uppkomma på olika sätt. I Sverige har merparten av myrarna, särskilt de sluttande, bildats genom att mark försumpats och blivit blöt.

Vad växer på en myr?

I zonerna mellan myr och skog växer ofta blåtåtel, pors, stjärnstarr, hundstarr, blodrot och orkidén Jungru Marie nycklar. Risartade växter är vanligast i övergångszonen mellan myr och skog, där man ofta hittar odon, blåbär och pors.

Vad består en myr av?

Myr är en våtmark där syretillgången i marken är så låg att döda växter och annat organiskt material inte förmultnar utan ansamlas och omvandlas till torv. Sådana våtmarker kan uppkomma på olika sätt. I Sverige har merparten av myrarna, särskilt de sluttande, bildats genom att mark försumpats och blivit blöt.

Vad växer på myren?

myrarna växer tuvull, tuvsäv, hjortron och klockljung och på en del platser hittar man den västliga arten myrlilja som i början av högsommaren lyser upp myrarna med sina gula blommor och ljusgröna blad.

Vad kännetecknar en myr?

Myr är samlingsterm för blötmarker av vitt skilda ursprung, där huvudtyperna är kärr och mosse. Myrar har utvecklats i olika riktningar sedan sjöar börjat växa igen, mycket beroende på topografin.

Vad händer om man får i sig Myrgift?

Innehållet i myrdosor och myrmedel i pulverform är i regel ofarligt om ett barn smakar en liten mängd.