:

Vad har Sugtransformator för funktion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad har Sugtransformator för funktion?
  2. Vad är vagabonderande strömmar för någonting var kan de uppstå och varför?
  3. Hur kan man upptäcka vagabonderande ström?
  4. Varför blir det vagabonderande strömmar?
  5. Vad är det som orsakar en vagabonderande ström i ett TN C system?

Vad har Sugtransformator för funktion?

Med sugtransformator går strömmen rätt väg Nollströmmen smiter annars ut via skyddsjord från nollskruven i elcentralen till kopparröret och tar den enklaste vägen tillbaka till transformatorn. Vid 5-ledarsystem ska nollan vara isolerad från skyddsjord för att förhindra vagabonderande ström.

Vad är vagabonderande strömmar för någonting var kan de uppstå och varför?

En vagabonderande ström uppstår genom att nollan och skyddsjorden är hopkopplade i det vanliga 4-ledarsystemet. Det medför att strömmen kan ta en smitväg via en vattenledning, via fjärrvärmeledningar eller en armering tillbaka till den matande transformatorns nollpunkt.

Hur kan man upptäcka vagabonderande ström?

Vagabonderande strömmar, hur upptäcker man det? Vagabonderande ström mäts i Ampere. Med en tångamperemeter/strömtång kan du mäta upp hur stor vagabonderande strömmen är. Eftersom returströmmen kan ta olika vägar tillbaka till stationen kan den gå i t.

Varför blir det vagabonderande strömmar?

En vagabonderande ström uppstår genom att nollan och skyddsjorden är hopkopplade i det vanliga 4-ledarsystemet. Det medför att strömmen kan ta en smitväg via en vattenledning, via fjärrvärmeledningar eller en armering tillbaka till den matande transformatorns nollpunkt.

Vad är det som orsakar en vagabonderande ström i ett TN C system?

Vagabonderade ström sker främst i ett TN-C och TN-C-S system på grund av att skydds- jord- och neutralledaren är kombinerad till endast en ledare, PEN-ledaren. I ett TN-S är sammankopplingspunkten av skyddsjord- och neutralledare vid transformatorns neutral- punkt.