:

Hur många typer av cancer?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur många typer av cancer?
  2. Vilka är vanligaste typerna av cancer hos män?
  3. Vilka cancerformer är vanligast i Sverige?
  4. Vad är symptomen på cancern?
  5. Vad är den ekonomiska kostnaden för cancer?

Hur många typer av cancer?

Men cancer är egentligen inte ”en” sjukdom, utan ett samlingsnamn för närmare 200 olika cancerformer. Här har vi samlat information om de vanligaste cancersjukdomarna, hur de diagnostiseras och behandlas samt hur prognosen ser ut för de som drabbas.

Vilka är vanligaste typerna av cancer hos män?

De vanligaste typerna av cancer hos män är lungcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer, tunntarmscancer och magcancer, och hos kvinnor är de vanligaste typerna bröstcancer, tarmcancer, lungcancer och livmodercancer.

Vilka cancerformer är vanligast i Sverige?

Cancer är ett samlingsnamn för över 200 enskilda cancerformer där prostatacancer är den vanligaste i Sverige, följt av bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer, hudcancer och lungcancer.

Vad är symptomen på cancern?

Cancern ger i början sällan några symptom alls, men sedan uppträder problem med urinering och ibland även blod i urinen. Ibland visar sig inte symptom förrän cancern har spridit sig till andra organ och märks till exempel trötthet, viktminskning eller blodbrist.

Vad är den ekonomiska kostnaden för cancer?

Den ekonomiska kostnaden för cancer uppskattades år 2010 till 1,16 biljoner dollar per år. Cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i världen, efter hjärt- och kärlsjukdomar. Omkring 9,6 miljoner dödsfall eller var sjätte av samtliga mänskliga dödsfall orsakades år 2018 av cancer.