:

Vilka är de tre delarna i företagens ansvar för vårt samhälle?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka är de tre delarna i företagens ansvar för vårt samhälle?
 2. Vilken roll har ett företags olika intressenter för att ett företag ska ta ett större ansvar när det kommer till CSR?
 3. Var kommer konceptet CSR från?
 4. Vad är intressenter i ett företag?
 5. Vilka företag arbetar med CSR?
 6. Hur en butik kan arbeta med CSR?
 7. På vilket sätt innebär sociala arbeten ett stort ansvar?
 8. Vad är Corporate Social Responsibility?
 9. Vilka delar anses ingå i företagets samhällsansvar CSR?
 10. Vilka är de olika intressenterna i Intressentmodellen?

Vilka är de tre delarna i företagens ansvar för vårt samhälle?

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett samlingsbegrepp för företagens ansvar i samhället och har en rad olika definitioner. Begreppet brukar övergripande delas in i tre olika områden vilka är: ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande (Granqvist 2012).

Vilken roll har ett företags olika intressenter för att ett företag ska ta ett större ansvar när det kommer till CSR?

Det är ett brett begrepp som innefattar många olika aspekter och uppfattas olika i olika sammanhang. En anledning till att företag arbetar med CSR är att intressenter så som kunder, ägare, media, intresseorganisationer och myndigheter med flera påverkar och ställer krav på företag.

Var kommer konceptet CSR från?

Under 1950-talet påbörjades utformningen av det moderna CSR-konceptet (Grankvist, 2012). Till en början var det vanligare att CSR kallades SR (social responsiblity). Detta berodde troligtvis på de moderna företagens framträdande och dominans inom näringslivet ännu inte hade inträffat eller konstaterats (Carroll, 1999).

Vad är intressenter i ett företag?

Externa och interna intressenter Aktieägare - har andelar i företag. Den externa politiska sfären - politiska beslut som påverkar. Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning. Kunder - betalar för varor eller tjänster.

Vilka företag arbetar med CSR?

Exempel på företag som tagit in CSR i sina årsredovisningar är SEB och SAS. Finansmarknaden följer upp och går alltmer efter CSR-begreppen i sina analyser. Det handlar om att bli lönsam på sikt och för att klara det måste man ha kontroll över alla faktorer.

Hur en butik kan arbeta med CSR?

Börja med att titta över ditt sortiment och gör en riskanalys. gör också en inventering över vilka resurser som ditt företag har till förfogande i CSR-arbetet och vad ni har möjlighet att fokusera på just nu. Välj ut ett par områden/frågor och koncentrera er på dem först.

På vilket sätt innebär sociala arbeten ett stort ansvar?

Motiven för det internationella sociala arbetet finner vi framförallt i mänskliga rättigheter och i upprätthållandet av social rättvisa. Det globala sociala arbetet förutsätter ett kollektivt ansvarstagande vilket bland annat innebär att människor tar ansvar för varandra i vardagen (SSR 2014).

Vad är Corporate Social Responsibility?

CSR står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar). Tanken är att företag och marknadsaktörer frivilligt ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor.

Vilka delar anses ingå i företagets samhällsansvar CSR?

Ett företags samhällsansvar kan delas upp i tre delar; ekonomiskt ansvarstagande, miljömässigt ansvarstagande och socialt ansvarstagande.

Vilka är de olika intressenterna i Intressentmodellen?

Externa och interna intressenter

 • Aktieägare - har andelar i företag.
 • Den externa politiska sfären - politiska beslut som påverkar.
 • Leverantörer - levererar olika varor eller tjänster mot ersättning.
 • Kunder - betalar för varor eller tjänster.
 • Fordringsägare - Exempelvis banker eller andra finansiärer.