:

Vad är en underkategori?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är en underkategori?
  2. Vad betyder ordet kategorier?
  3. Vad menas med förordna?
  4. Vad betyder Hux flux?
  5. Vad betyder ordet medverka?
  6. Vad är individuella roller?

Vad är en underkategori?

En given kategori kan vara underkategori till flera andra kategorier. Till exempel är kategorin Kategori:Svenska fotbollsspelare underkategori till både Kategori:Svenska idrottare och Kategori:Fotbollsspelare.

Vad betyder ordet kategorier?

Kategorier (från grekiska kategoria, " anklagelse", senare " egenskap") är inom filosofin ett ontologiskt begrepp som betecknar de mest fundamentala sorterna under vilka alla entiteter (allt varande) klassificeras.

Vad menas med förordna?

förordna i ordbok från 1870 Betydelse: Stadga något till allmän eller enskilt efterrättelse; äfven Föreskriva något medel till bruk emot en sjukdom. Betydelse: Tillsätta en person till någon befattning, helst af tillfällig beskaffenhet.

Vad betyder Hux flux?

HUX FLUX huk4s fluk4s, adv. (ngt vard.) huvudstupa, brådstörtat, plötsligt, utan att man vet ordet av.

Vad betyder ordet medverka?

Betydelse: Verka gemensamt med person eller sak till samma mål.

Vad är individuella roller?

Individuella roller – de roller som har sin grund i medlemmarnas individuella behov och som inte ha någon direkt funktion för gruppen. I denna kategori ingår angriparen, blockeraren, uppmärksamhetssökaren, bekännaren, play-boyen, dominanten, hjälpsökaren, självutnämnde representanten.