:

Kan man gå från ITP1 till ITP2?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man gå från ITP1 till ITP2?
  2. Hur ska jag placera ITP?
  3. Kan man placera sin tjänstepension?
  4. Är ITP1 bättre än ITP2?
  5. Kan man flytta ITP?
  6. Hur mycket betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen?
  7. Vad händer med min pension om jag byter jobb?

Kan man gå från ITP1 till ITP2?

Ja och nej. Du kan inte återgå till ITP 2 för hela lönen under pågående anställning. Däremot finns det andra möjligheter, bland annat att över till ITP 1. Prata med din arbetsgivare om vilka alternativ som gäller för dig.

Hur ska jag placera ITP?

Har du ITP 1 kan du räkna ut hur mycket pengar din arbetsgivare betalar in till din tjänstepension. Du kan välja placering för hela beloppet. Har du ITPK motsvarar det belopp du har att placera 2 procent av din lön, upp till en lön på maximalt 174 590 kronor i månaden (vilket motsvarar 30 inkomstbasbelopp).

Kan man placera sin tjänstepension?

Har du inte gjort något val för din kollektivavtalade tjänstepension placeras dina pengar i en traditionell försäkring. I en traditionell försäkring är det försäkringsbolaget som väljer placeringarna medan det i en fondförsäkring är du själv som bestämmer hur dina pengar placeras.

Är ITP1 bättre än ITP2?

En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2.

Kan man flytta ITP?

Du som har tjänstepension ITP har möjlighet att flytta och samla intjänade tjänstepensionspengar från tidigare arbetsgivare till ett annat pensionsbolag. Du kan också flytta en pågående ITP-inbetalning så framtida inbetalningar görs till det nya bolaget.

Hur mycket betalar arbetsgivaren in till tjänstepensionen?

Arbetsgivaren betalar normalt in 4,5 procent av din månadslön på upp till 44 375 kronor till tjänstepensionen (2022). Dessutom 30 procent på lönen över det. En lön på 30 000 kr per månad kan ge 16 200 kr per år i sparande.

Vad händer med min pension om jag byter jobb?

Får du nytt jobb hos en annan arbetsgivare slutar din gamla arbetsgivare att betala in pengar till din tjänstepension. De pengar du redan tjänat in finns förstås fortfarande kvar och kommer att bli en del av din framtida pension. Du kan alltså få tjänstepension från mer än ett håll den dag du går i pension.