:

Vad är nedre och övre kvartil?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är nedre och övre kvartil?
  2. Hur räknar man IQR?
  3. Varför lådagram?
  4. Vad visar ett lådagram?
  5. Vad är Kvartiler i matte?
  6. När använda lådagram?

Vad är nedre och övre kvartil?

De två sista värdena som vi måste ta reda på är den nedre kvartilen, som delar de lägre 50 % av värdena i två lika stora delar, och den övre kvartilen, som delar upp de högre 50 % av värdena i två lika stora delar.

Hur räknar man IQR?

Kvartilavståndet får man fram med hjälp av tre värden som kallas kvartiler. Kvartilerna delar in materialet i fyra lika stora delar. Medianen är den mittersta kvartilen och sedan har vi den övre och undre kvartilen. I detta fall hamnar både medianvärdet och kvartilerna mittemellan två värden.

Varför lådagram?

För att illustrera spridningen i ett statistiskt material använder man sig ibland av ett så kallat lådagram. I detta kan man läsa av medianen (skrivs Med eller Q2), kvartiler (Q1 och Q3) samt största och minsta värde.

Vad visar ett lådagram?

Lådagram, eller box plot, är en modell som grafiskt åskådliggör fem viktiga storheter: det största värdet (Xmax), det minsta värdet (Xmin), medianen (Md), nedre kvartilen (Q1) och övre kvartilen (Q2). Grundläggande kunskaper om statistiska begrepp.

Vad är Kvartiler i matte?

Om antalet observationer däremot är jämnt kommer medianen utgöras av snittet mellan de två observationerna i mitten och de in sin tur kommer därför ligga i nedre respektive övre halvan av datamängden när vi sedan beräknar nedre och övre kvartil. Man kallar Q₁ för den nedre kvartilen.

När använda lådagram?

Lådagram är endast användbara när man ska jämföra mätvärden från flera grupper eller från flera tidpunkter. Diagramtypen presenterades första gången i John W Tukeys bok Exploratory Data Analysis 1977.