:

Vad är P -- immunglobulin E?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är P -- immunglobulin E?
  2. Vad är högt kU l?
  3. Vad betyder immunglobuliner?
  4. Vad betyder 0 10 kU l?
  5. Hur snabbt får man svar på allergitest?

Vad är P -- immunglobulin E?

Immunglobulin E (IgE) är en klass av antikroppar som tillhör det specifika immunförsvaret. IgE produceras av plasmaceller. IgE kan binda till receptorer på mastceller och basofila granulocyter och därvid framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner då en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen.

Vad är högt kU l?

Speciellt för vissa allergen (insektsgifter, läkemedel) betraktas värden mellan 0,10 och 0,34 som intressanta, då allergi kan förekomma även vid sådana låga koncentrationer. Vi anger detta genom att använda referensintervallet ”< 0,10 kU/L” för dessa allergen.

Vad betyder immunglobuliner?

Immunglobuliner är ett samlingsnamn för antikroppar. Immunglobulinerna (Ig) delas in i olika klasser beroende på egenskaper och funktion hos de delar av antikropparna som inte binder till smittämnen. Det finns fem immunglobulinklasser: IgM, IgD, IgG, IgA och IgE.

Vad betyder 0 10 kU l?

IgE-förmedlad allergi mot undersökt allergen är inte sannolikt. 0,10 kU/L->100 KU/L: Förekomst av specifikt IgE mot undersökt allergen fastställd. Ju högre koncentrationen är desto större är sannolikheten att en kliniskt relevant allergi förekommer mot det undersökta allergenet.

Hur snabbt får man svar på allergitest?

Ibland analyseras provet på mottagningen och då får du svar direkt. I annat fall skickas det till ett laboratorium på sjukhus där det analyseras. Blodprovet brukar ta ett par veckor men ibland får du ett snabbare svar.