:

Är Ilex giftig?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Är Ilex giftig?
  2. Hur klipper man en järnek?
  3. När klipper man japansk järnek?
  4. Var trivs järnek?
  5. När ska man klippa try?
  6. När kan man formklippt buxbom?
  7. Kan man plantera järnek i kruka?
  8. När planterar man järnek?

Är Ilex giftig?

Järnek (Ilex aquifolium) är en art i familjen järneksväxter. Järnek är en städsegrön buske eller träd som kan bli 10–15 meter högt. Växten förväxlas ibland med mahonia. De flesta delar av växten är giftiga för människor.

Hur klipper man en järnek?

En rekommendation är att du beskär järnek när ny tillväxt börjar hårdna. Beskär inte de nedre grenarna längre in än de övre, eftersom detta kan leda till att plantan dör. Se till att ha en jämn form och ta bort skadade eller sjuka grenar.

När klipper man japansk järnek?

Därför lönar det sig att klippa en häck av Ilex crenata två gånger per år, mellan maj och september. Också om du vill formklippa din Ilex crenata, är det viktigt att du klipper den tillräckligt ofta för att den skall hållas kompakt. En solitärt planterad japansk järnek kan beskäras i vilken form som helst.

Var trivs järnek?

Skötselråd järnek Järnek har inga speciellt högt ställda krav på placering, men det är rekommenderat att växterna får stå i hyfsat skuggiga lägen där de också kan erbjudas skydd för vind och väder, speciellt som ungplantor.

När ska man klippa try?

JAS-perioden | Den bästa tiden för beskärning syren, paradisbuske, schersmin och try, föredrar att beskäras under sin viloperiod på vårvintern. Juli-augusti-september (JAS) är dock den bästa perioden för beskärning av så kallade ”blödare”.

När kan man formklippt buxbom?

För att buxbomen ska hålla sin form bör den beskäras minst två gånger om året. Du kan beskära en första gång mellan maj och början på juli. Den andra beskärningen bör göras senast i början av september.

Kan man plantera järnek i kruka?

Vill man odla den i kruka t. ex. under julen, föredrar den en ljus och sval plats. Krukan kan stå såväl inomhus som utomhus, om den ute skyddas mot hårt genomfrysning.

När planterar man järnek?

Plantering: Järnek planteras på våren innan den börjat växa. Gräv en grop dubbelt så bred som jordklumpen. Förbättra jorden med en rejäl mängd kompost. Lucka upp klumpens utsida och sätt ned den så att överdelen hamnar i nivå med markytan.