:

Vad är Nitratkänsligt område?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Nitratkänsligt område?
  2. När får man köra ut gödsel?
  3. Vad väger fastgödsel?
  4. Hur mycket gödsel producerar ett får?
  5. Hur mycket gödsel producerar en ko?

Vad är Nitratkänsligt område?

Reglerna för spridning och lagring av gödsel skiljer sig mellan olika områden i Sverige eftersom vissa områden är mer påverkade av kväveläckage än andra. Dessa områden kallas för nitratkänsliga områden.

När får man köra ut gödsel?

1 augusTi Till 30 noVeMber får all gödsel och andra organ- iska gödselmedel spridas endast i växande gröda eller före höstsådd. Under tidsperioden 10 okTober Till 30 noVeMber får även fasta* gödselslag spridas på obevuxen mark om de brukas ner samma dag.

Vad väger fastgödsel?

*)Volymvikten för fastgödsel, ton/m3: nöt, sugga och slaktsvin 0,75, värphöns och unghöns 0,9.

Hur mycket gödsel producerar ett får?

Jordbruksverket (2013) uppskattar att ett får via sin träck och urin avger 14 kg N på ett år.

Hur mycket gödsel producerar en ko?

En högpresterande ko producerar mycket gödsel. 50 kg per ko per dag. På ett år producerar 65 kor nästan 1,2 miljoner kg gödsel, det är lika mycket som 790 bilar - din utgödslingsanläggning jobbar hårt med andra ord. Se till att den får lite kärlek ibland, särskilt nu när det är kallt .