:

Vad gör ättika med växter?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör ättika med växter?
  2. Varför får växter mjöldagg?
  3. Var kommer Sköldlössen ifrån?
  4. Hur undviker man mjöldagg?
  5. Hur uppstår Ullöss?

Vad gör ättika med växter?

Har du myror i huset kan du dra med en trasa fuktad i ättikslösning där myrorna går. Ta bort ogräs och mossa genom att spraya lika delar vatten och ättika. En gammal beprövad huskur för att få mjukt och glansigt hår är att skölja håret efter hårtvätt med 1 msk ättika per liter vatten.

Varför får växter mjöldagg?

Till skillnad från många andra svampar gynnas mjöldagg av torr, solig, blåsig och varm väderlek. Vin trivs med värme och sol, särksilt växthusodlade plantor kan därför drabbas hårt av mjöldagg. Svampen sprider sig i den torra luften med små konidier, en slags avknoppningar, under växtsäsongen.

Var kommer Sköldlössen ifrån?

Sköldlöss förekommer främst på krukväxter med lite hårda blad och drabbar orkidéer, citrus, palmer och kaktusar. Djuren sätter sig fast på blad och grenverk och suger växtsaft. Bladen missfärgas och tillväxten hämmas. Inomhus kan första tecknet vara att fönster och fönsterbrädan ser klibbiga ut.

Hur undviker man mjöldagg?

Hur förebygger jag mjöldaggsangrepp? Förebyggande bekämpning av mjöldagg ger ofta god effekt. Som att hålla växterna vid god hälsa genom vattning och korrekt gödsling, men även placering av växten, god luftcirkulation och rätt placering för respektive växtslag minskar risken för angrepp.

Hur uppstår Ullöss?

I honungsdaggen kan en svamp, sotdaggssvamp, etablera sig som lägger sig som en svart hinna över bladen och hindrar solljuset från att nå plantan. Detta får till följd att plantan hämmas i tillväxten. De vaxartade eller ulliga djuren sitter i bladveck, stjälkförgreningar och/eller mellan tätt sittande skott eller blad.