:

Vad är ett högt H-index?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett högt H-index?
  2. Vad menas med H-index?
  3. Hur många citeringar har jag?
  4. Vad innebär impact factor?
  5. Har jag blivit citerad?
  6. Hur kollar man impact factor?
  7. Hur många citeringar?

Vad är ett högt H-index?

Ett högt h-index blir därför ett mått på att det inte bara har publicerats artiklar, utan att de verkligen befunnits läsvärda av ett stort antal personer. Det krävs också att många artiklar är citerade - en enstaka "succé-artikel" med ett stort antal citeringar kan inte ensam ge ett högt h-index.

Vad menas med H-index?

H-index är ett vanligt bibliometriskt mått som används för att utvärdera forskare. H-index kombinerar produktivitet, dvs antal artiklar, med citeringar per artikel. Du kan relativt enkelt slå upp en forskares H-index i databaserna Scopus och Web of Science.

Hur många citeringar har jag?

Citeringsdatabaser används när man utvärderar publikationsverksamhet. Med hjälp av dem kan man räkna antalet citeringar och kontrollera t. ex. vilka artiklar och tidskrifter som citeras mest.

Vad innebär impact factor?

Journal impact factor (JIF) är ett genomsnittsmått på hur många gånger en artikel i en specifik tidskrift har blivit citerad per år. En tidskrift med ett högt antal citeringar per artikel och år anses mer framstående och får tyngre vikt vid utvärderingar.

Har jag blivit citerad?

Han förklarar att referenser och citeringar inte är samma sak. – Om jag refererar till dig i en artikel blir det inte en citering förrän den registrerats i en databas som Web of Science och för det krävs att både din och min artikel är publicerad i en vetenskaplig tidskrift som indexeras av databasen.

Hur kollar man impact factor?

Det finns två databaser där det går att få fram Impact Factor för tidskrifter – JCR och SCImago Journal & Country Rank. JCR är baserad på de poster som finns i databasen Web of Science och SCImago på de som finns i databasen Scopus.

Hur många citeringar?

Som ett exempel kan nämnas att av 3,9 miljoner artiklar (”articles”) i databasen som publicerade mellan 19 hade 261 citerats lågt (5 gånger eller mindre) under de första 5 åren men senare blivit högt citerade (totalt minst 100 citeringar tom.