:

Hur länge håller trätjära?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge håller trätjära?
  2. Kan man spackla efter grundmålning?
  3. Hur länge håller järnvitriol?
  4. Kan man spackla på grundfärg?
  5. Varför ska ytan på snickerier grundas innan man spacklar?

Hur länge håller trätjära?

Tjäran är brun vid påstrykning, eftersom den inte innehåller något pigment så bleks denna kulör succesivt bort av solen. Detta kan ta några månader upp till ett år beroende på när behandlingen görs. Tjärolja går in i träet och gör ytan vattenavvisande och minimerar sprickbildning.

Kan man spackla efter grundmålning?

När du ska spackla på snickerier eller möbler behöver du först se till att de är grundmålade. – Sedan använder du snickerispackel som är mer elastiskt än sandspackel. Ska du inte måla så satsa på plastiskt trä som är ett träfärgat spackel.

Hur länge håller järnvitriol?

Hur länge kan en fasad med järnvitriol hålla? – Lika länge som en obehandlad fasad, det vill säga minst 50 år, troligen längre. Naturligtvis beror det på kvalitén på virket. Gran är att föredra framför fur.

Kan man spackla på grundfärg?

Det fungerar alldeles ypperligt att spackla direkt på våra grundfärger. Tänk dock på att det är en stor fördel att även grundmåla de ytor som du nu spacklar för en jämnare upptagning av den färg du sedan målar.

Varför ska ytan på snickerier grundas innan man spacklar?

Eftersom man som regel använder lackfärg till målning av snickerier bör du räkna med en del arbete med slippapper och slipkloss för att ytan ska bli slät och fin. Anledningen till det är att lackfärger är blanka och det gör att ojämnheter och missar syns mycket tydligare.