:

Vilka riktlinjer gäller för Blåsträning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vilka riktlinjer gäller för Blåsträning?
 2. Vad innebär blåsträning i samband med Urinkateterisering?
 3. Kan män träna upp blåsan?
 4. Vad gör man för att inte kissa på sig?
 5. Kan inte kissa kille?

Vilka riktlinjer gäller för Blåsträning?

Blåsträning/intermittent tömning bör planeras i samråd med läkare och kan användas när urin får lagras i urinblåsan och patient, vårdare eller närstående kan hantera ventil och tömningsrutin. Symtomgivande urinvägsinfektion och blod i urinen är exempel på kontraindikationer.

Vad innebär blåsträning i samband med Urinkateterisering?

Blåsträning/intermittent tömning innebär att urinen inte tillåts att rinna ut kontinuerligt genom katetern som istället töms vid behov eller vid utsatta tider. En konstant nötning av katetertippen mot blåsväggen undviks och urinblåsans storlek bibehålls bättre under kateterbehandlingen.

Kan män träna upp blåsan?

Du kan träna urinblåsan till att klara större mängder kiss innan du blir kissnödig. Träningen leder till att du blir mindre kissnödig. Målet med träningen är att du ska kunna hålla dig i fyra timmar. Du kan göra upp ett schema som du försöker att hålla.

Vad gör man för att inte kissa på sig?

Vad kan jag göra själv?

 1. Bäckenbottenträning är bra för alla. ...
 2. Ha inte bråttom på toaletten. ...
 3. Drick lagom mycket. ...
 4. Förstoppning kan förvärra besvären. ...
 5. Tampong kan hjälpa. ...
 6. Inkontinensskydd och hjälpmedel. ...
 7. Bra att sluta röka. ...
 8. Efterdropp – så får du ut de sista dropparna.

Kan inte kissa kille?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om det blir helt stopp och du inte kan kissa alls. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning. Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.