:

Kan jag ta ett nytt jobb under uppsägningstid?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan jag ta ett nytt jobb under uppsägningstid?
  2. Har du rätt till uppsägningstid?
  3. Vad innebär en månads uppsägningstid?
  4. Hur lång är uppsägningstiden på din arbetsplats?
  5. Kan du säga upp dig själv under uppsägningstiden?

Kan jag ta ett nytt jobb under uppsägningstid?

I ett avtal om uppsägning är det dock vanligt att man får uppsägningstiden arbetsbefriad och avräkningsfri. Det innebär att om du får ett nytt jobb under uppsägningstidenfår du dubbla löner för den tiden.

Har du rätt till uppsägningstid?

Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor. Upptäcker du att din uppsägningstid sträcker sig förbi det datum du ska börja en ny anställning, kan du försöka komma överens med din arbetsgivare att få sluta tidigare. Men det är inget du har rätt till.

Vad innebär en månads uppsägningstid?

Med exempelvis en månads uppsägningstid menas att om du säger upp dig till exempel den 15 mars, så upphör din anställning vid arbetsdagens slut den 15 april. Om motsvarande datum saknas i efterföljande månad, så löper uppsägningstiden ut den sista dagen i den månaden.

Hur lång är uppsägningstiden på din arbetsplats?

Vanligtvis är uppsägningstiden 1-3 månader, beroende på hur länge du arbetat hos arbetsgivaren. Saknar din arbetsplats kollektivavtal, har du enligt lagen om anställningsskydd (LAS) 1 månads uppsägningstid. Läs mer om uppsägningstid när du säger upp dig från en tillsvidareanställning.

Kan du säga upp dig själv under uppsägningstiden?

Egen uppsägning - att säga upp sig själv. Om du vill byta jobb eller göra något annat, måste du säga upp dig själv. ... Under din uppsägningstid. Under uppsägningstiden är du skyldig att arbeta som vanligt och du har rätt till bibehållna anställningsvillkor.