:

Hur fungerar en avfuktare i krypgrund?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur fungerar en avfuktare i krypgrund?
 2. Varför har man krypgrund?
 3. Hur renoverar man krypgrund?
 4. Varför fukt i krypgrund?
 5. Är det bra med krypgrund?
 6. Vad är dåligt med krypgrund?

Hur fungerar en avfuktare i krypgrund?

Så här fungerar avfuktningsprocessen Luften i krypgrunden sugs in i avfuktaren (A). Den torra luften (B) skall distribueras på ett sådant sätt att krypgrunden hålls torr. Samtidigt som avfuktaren torkar luften avlägsnar den all fukt (C) ut ur krypgrunden till omgivningen.

Varför har man krypgrund?

Med en krypgrund blir risken för byggfukt mindre i och med att trossbotten tillverkas i fabrik och då är torr redan från början. Med platta på mark krävs torkning på plats och det finns en risk att man felbedömer torktiden och bygger in fukt.

Hur renoverar man krypgrund?

Olika lösningar och åtgärder

 1. Ta bort organiskt material från krypgrunden.
 2. Lägg ut plastfolie.
 3. Sanering.
 4. Gjuta igen krypgrunden.
 5. Konvertera uteluftsventilerad till inneluftsventilerad.
 6. Dränera.
 7. Krypgrundsavfuktare.
 8. Skydda med hjälp av trossbotten – trossbottenskiva.
BE

Varför fukt i krypgrund?

Den varma luften som nu innehåller mer vatten strömmar in i krypgrunden och kyls ned, eftersom kall luft kan innehålla mindre vatten än varm luft blir den relativa luftfuktigheten i krypgrunden hög. Fukten i luften kan till och med kondensera på kalla ytor, till exempel mark, undersidan av golvbjälklag och grundmurar.

Är det bra med krypgrund?

– En krypgrund tillhör idag en av de allmänt kända risk konstruktionerna. Men med det sagt så betyder det faktiskt inte att det bara är dåligt med en krypgrund. En fördel kan vara att det är lätt att inspektera. En annan är att den kan vara bra att nyttja som installationsutrymme.

Vad är dåligt med krypgrund?

Krypgrund är ofta ett billigare sätt att bygga grunden till ett hus och har likt andra grundsättningar, både för- och nackdelar. Krypgrund klassas som en riskkonstruktion och faktum är att ungefär vartannat hus med krypgrund drabbas av fukt- och mögelskador.