:

Hur vet du att sonden är rätt placerad?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur vet du att sonden är rätt placerad?
  2. Hur ofta ska man Kuffa om PEG?
  3. Vem ordinerar Nasogastrisk sond?
  4. Varför Kuffa om PEG?
  5. Vem ordinerar sondmatning?
  6. Vem betalar Sondmat?

Hur vet du att sonden är rätt placerad?

Kontrollera sondens läge genom röntgen, aspiration av magsaft eller genom auskultation över ventrikeln. För dräneringssonder nöjer man sig vanligen med att fastställa läget genom auskultation av ett typiskt "kurrljud" ("blurptest") genom att blåsa in lite luft (10-20 mL) genom sonden och lyssna i ett stetoskop.

Hur ofta ska man Kuffa om PEG?

PEG-ballong kuffas om med sterilt vatten 1 gång per vecka eller enligt individuell ordination.

Vem ordinerar Nasogastrisk sond?

Läkare ordinerar sondinläggning. Ställningstagande till mängd och typ av sondnäring och hur denna ska administreras görs vanligen av dietist eller av läkare/sjuksköterska med specifik kompetens i enteral näringstillförsel. Ordinationen bör ske i samråd med patienten samt teamet runt denne.

Varför Kuffa om PEG?

PEG-katetern kan sitta kvar upp till sex månader. Ballongkateter Ballongkateter anläggs med öppen operation eller vid byte av PEG-kateter. Ballongkatetern har en kuff som håller den på plats i magsäcken. På utsidan av magen sitter en justerbar stopplatta som ligger an mot huden.

Vem ordinerar sondmatning?

Läkare ordinerar sondinläggning. Ställningstagande till mängd och typ av sondnäring och hur denna ska administreras görs vanligen av dietist eller av läkare/sjuksköterska med specifik kompetens i enteral näringstillförsel. Ordinationen bör ske i samråd med patienten samt teamet runt denne.

Vem betalar Sondmat?

Dietist förskriver inte, boendet ansvarar för inköp av sondnäring. Sondnäring beställs från sjukhusköket eller av den leverantör som utföraren har avtal med (oftast OneMed.) Patienten betalar kostavgift till kommunen. Vissa vårdcentraler fakturerar boendet där patienten finns efter att dietist förskrivit sondnäring.