:

När ska man ta Premalex?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När ska man ta Premalex?
  2. Kan man ha PMS trots spiral?
  3. När börjar Cipralex verka?
  4. Vilket hormon ger PMS?
  5. Kan man ta antidepressiva vid behov?

När ska man ta Premalex?

Premalex används för behandling av premenstruellt dysforiskt syndrom. Premenstruellt dysforiskt syndrom är ett tillstånd som innebär att man lider av ökad irritabilitet och nedstämdhet (och ofta också andra symtom) under veckan eller veckorna före menstruation, men är helt besvärsfri under tiden efter menstruation.

Kan man ha PMS trots spiral?

Det finns inget stöd för att hormonspiral minskar symtomen vid PMDS. I vissa fall kan hormonella preventivmedel förvärra symtomen. Olika SSRI-preparat har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt vid PMDS och kan därför rekommenderas då andra alternativ (till exempel p-piller) har otillräcklig effekt.

När börjar Cipralex verka?

Det kan ta ett par veckor innan du börjar må bättre. Fortsätt att ta Cipralex även om det tar tid innan du upplever någon förbättring av ditt tillstånd. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter ungefär 14 dagar.

Vilket hormon ger PMS?

Det är okänt varför man får PMS eller PMDS. Men forskarna tror att det kan ha att göra med de ämnen som bildas när hormonet progesteron bryts ner kan ha med det att göra. Halten av progesteron ökar i kroppen när du har fått ägglossning för att sedan minska igen efter ungefär två veckor, om du inte blir gravid.

Kan man ta antidepressiva vid behov?

Viktigt att inte avbryta behandlingen för tidigt Ibland kan läkemedelsbehandling behövas under längre tid, till exempel om du har haft flera depressioner. Vissa personer har nytta av att ta antidepressiva läkemedel livet ut.