:

Kan man få a-kassa efter Introduktionsjobb?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få a-kassa efter Introduktionsjobb?
  2. Hur länge kan man ha ett Introduktionsjobb?
  3. När ska man anmäla bisyssla?
  4. Vad är skillnad mellan nystartsjobb och Introduktionsjobb?
  5. Är extratjänst a-kassa grundande?
  6. Vad är skillnaden på nystartsjobb och Introduktionsjobb?
  7. Hur mycket lön nystartsjobb?

Kan man få a-kassa efter Introduktionsjobb?

Du har rätt till den lön och de anställningsförmåner som står i arbetsgivarens kollektivavtal eller som motsvarar branschens lönenivåer. Ett introduktionsjobb ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan.

Hur länge kan man ha ett Introduktionsjobb?

Du som arbetsgivare kan, för en heltidstjänst, ersättning med 80 procent av lönekostnaden upp till en månadslön på 20 000 kronor. De första sex månaderna kan du i vissa fall ersättning för handledning eller kompetenshöjande insatser.

När ska man anmäla bisyssla?

I förebyggande syfte ska du därför alltid i förväg anmäla en bisyssla till arbetsgivaren. Du kan då undvika att senare anklagas för att vara illojal mot verksamheten. Det finns flera olika förhållanden som kan göra en bisyssla olämplig, eller rent av förbjuden.

Vad är skillnad mellan nystartsjobb och Introduktionsjobb?

För den nya stödformen introduktionsjobb hamnar lönetaket på 20 000 kronor i månaden och på det kan arbetsgivaren få subvention på 80 procent. Samtidigt höjs taken för två andra stöd som blir kvar medan taket för nystartsjobben sänks, från 22 000 till 20 000 kronor.

Är extratjänst a-kassa grundande?

Du har rätt till lön och andra anställningsförmåner som motsvarar kollektivavtalet i branschen. Det innebär att arbetsgivaren också ska teckna försäkringar för dig. En extratjänst ger dock inte rätt till ersättning från a-kassan om du blir arbetslös igen efter anställningen.

Vad är skillnaden på nystartsjobb och Introduktionsjobb?

För den nya stödformen introduktionsjobb hamnar lönetaket på 20 000 kronor i månaden och på det kan arbetsgivaren få subvention på 80 procent. Samtidigt höjs taken för två andra stöd som blir kvar medan taket för nystartsjobben sänks, från 22 000 till 20 000 kronor.

Hur mycket lön nystartsjobb?

Ersättningsbeloppet motsvarar minst två arbetsgivaravgifter för den del av månadslönen som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete. Vid deltid minskar stödet proportionellt. Det innebär att när du erbjuder en anställning på 50 procent beräknas ersättning på den del av lönen som är upp till 10 000 kr.