:

Vad är Punktprevalens?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Punktprevalens?
  2. Vad är orsaken till stroke?
  3. Varför drabbas du av stroke?
  4. Vad är en varningssignal för stroke?
  5. Vad är riskfaktorerna för stroke?

Vad är Punktprevalens?

Punktprevalens:Antalet fall av en hälsohändelse vid en viss tidpunkt. Till exempel om du deltar i en enkät och svarar på frågan om du röker för tillfället. Periodprevalens:Antalet fall av en hälsohändelse i förhållande till en tidsperiod, ofta 12 månader.

Vad är orsaken till stroke?

Den allra vanligaste orsaken till stroke är att en blodpropp täpper till blodcirkulationen i ett område i hjärnan. Det kallas också för hjärninfarkt. En blodpropp kan bildas i ett trångt blodkärl i hjärnan och kallas då trombos. Ofta är det ett mindre blodkärl i hjärnan i de djupa delarna av hjärnan som har täppts till, så kallad småkärlssjukdom.

Varför drabbas du av stroke?

Livet efter stroke Att drabbas av stroke innebär i allmänhet en stor förändring i livet, både för den som drabbats och för närstående. Trots att behandlingarna blivit allt bättre får många kvarstående besvär av olika svårighetsgrad.

Vad är en varningssignal för stroke?

TIA – en varningssignal för stroke. En form av stroke kallas TIA (transitorisk ischemisk attack). TIA är en övergående attack som signalerar att blodflödet i något av hjärnans kärl har stoppats eller hämmats under en kortare tid, men också att flödet återställts så pass snabbt att hjärnvävnaden inte skadats allvarligt.

Vad är riskfaktorerna för stroke?

Riskfaktorer. Om man har drabbats av en stroke har man en kraftigt ökad risk att drabbas igen. För att minska risken och förebygga att man får ytterligare en stroke gör läkaren en noggrann riskfaktorkontroll. De viktigaste riskfaktorerna för stroke är: högt blodtryck. rökning. förmaksflimmer. diabetes.