:

Hur gör man en bra introduktion?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur gör man en bra introduktion?
 2. Måste jag lära upp nyanställda?
 3. Vad bör ingå i en introduktion?
 4. Vad kostar en dålig introduktion?
 5. Hur gör vi på jobbet?

Hur gör man en bra introduktion?

Checklista för en bra introduktion

 1. 1 – Informera anställda. Informera arbetsgruppen och övrig personal om nyrekryteringen. ...
 2. 2 – Utse en ansvarig. ...
 3. 3 – Ordna det praktiska i förväg. ...
 4. 4 – Lägg upp en introduktionsplan. ...
 5. 8 – Följa med en kollega. ...
 6. 9 – Regelbundna avstämningar. ...
 7. 10 – Ta vara på nya kunskaper.

Måste jag lära upp nyanställda?

I så fall är det en arbetsledningsfråga att se till att det finns en fungerande bemanning. Men de som klagar brukar ärligt talat sällan lyfta fram stress som anledning till att de inte vill lära upp nya. Det brukar oftare handla om att de inte får mer betalt. «

Vad bör ingå i en introduktion?

Innehållet kan se olika ut beroende på arbetsplats och arbetsuppgifter. Introduktionen är ett bra tillfälle att ge den som är ny på arbetsplatsen kunskaper om företaget, arbetsplatsen, rutiner, arbetskamrater, vilka risker som finns i jobbet och hur riskerna kan undvikas.

Vad kostar en dålig introduktion?

Slutsumman landar på 542 700 kronor i snitt vid varje nyanställning. Särskilt inom socialtjänsten är personalomsättningen mycket hög, och det är väldigt svårt att rekrytera erfarna socialsekreterare. En bra introduktion skulle få fler socialarbetare att vilja stanna kvar längre, menar facket.

Hur gör vi på jobbet?

Socialisering gör oss gladare och mer avslappnade. Att prata, umgås och skapa nya relationer ger oss energi och livsglädje som gör att vi ser fram emot att gå till jobbet varje dag med ett leende på läpparna. Våga be varandra om råd eller hjälp när du stöter på problem.