:

Har gått i remission?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har gått i remission?
  2. Vad betyder i remission?
  3. Vad är lågmaligna lymfom?
  4. Vad är lymffom symtom?
  5. Vad är indolenta lymfomen?

Har gått i remission?

Remission är en medicinsk diagnostisk term för tillstånd vid kroniska sjukdomar när symtomen delvis avtagit eller tillfälligtvis helt försvunnit.

Vad betyder i remission?

Ett liv utan tecken på sjukdom Remission är en medicinsk term för ett tillstånd utan symtom på sjukdom. Remission kan uppnås vid många kroniska sjukdomar, inklusive RA och andra autoimmuna sjukdomar.

Vad är lågmaligna lymfom?

Lågmaligna lymfom kallas även indolenta eller långsamt växande lymfom. De är ovanliga före 50 års ålder, och risken att drabbas ökar ju äldre man blir. Sjukdomen ger oftast inga symtom i början.

Vad är lymffom symtom?

Lymfom symtom 1 Förstorad/svullen lymfknuta 2 Feber och aptitlöshet 3 Viktnedgång 4 Nattliga svettningar

Vad är indolenta lymfomen?

Vissa lymfom, de aggressiva, är ofta snabbväxande och kräver snabbt insatt behandling. De indolenta lymfomen växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp och ger ibland inte några symtom alls. De indolenta lymfomen växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp och ger ibland inte några symtom alls.