:

Vad är Selexid 200 mg?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är Selexid 200 mg?
  2. Kan man bli trött av Furadantin?
  3. Hur snabbt börjar Selexid verka?
  4. Kan man ta Selexid utan mat?
  5. Hur snabbt verkar medicin mot urinvägsinfektion?

Vad är Selexid 200 mg?

Selexid används för behandling av infektioner i urinblåsan eller urinledarna (urinvägsinfektioner). Pivmecillinam som finns i Selexid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation.

Kan man bli trött av Furadantin?

Eventuella biverkningar Symtomen är andnöd, feber, trötthet, hudutslag, klåda, huvudvärk, yrsel, diarré, astmatiska symtom, muntorrhet, muskelsmärtor.

Hur snabbt börjar Selexid verka?

När du har börjat ta antibiotika tar det ett tag innan alla bakterier har försvunnit. Men ofta brukar du känna dig bättre efter några dagar. Det är viktigt att du tar antibiotika så länge som läkaren har ordinerat, även om du känner dig bra tidigare.

Kan man ta Selexid utan mat?

Det är viktigt att ta allt läkemedel som läkaren har ordinerat. Fullfölj hela tablettbehandlingen även om du känner dig bättre. Det finns annars risk för att sjukdomen återkommer. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Hur snabbt verkar medicin mot urinvägsinfektion?

Besvären minskar ofta efter en till tre dagar, och kan försvinna av sig själv inom en vecka. Vid svåra besvär kan behandling med antibiotika bli nödvändig. Du kan ha ett eller flera av de här besvären om du har urinvägsinfektion med feber: Du känner dig oftast ordentligt sjuk.