:

Vad är mål som är smarta?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är mål som är smarta?
 2. Vad kan man ha för mål på jobbet?
 3. Vad består ett smart mål av?
 4. Vad kan man ha som mål?
 5. Vad är regelstyrd?

Vad är mål som är smarta?

Man kan också säga att ett mål ska vara SMARTA: S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt. Använd ord för riktning i målbeskrivningen, till exempel öka, minska, eventuellt förbättra och utveckla. Ange konkret hur mycket och till när det ska vara klart!

Vad kan man ha för mål på jobbet?

Exempel på personliga mål på jobbet

 • Lär dig mer om Excel eller Word och hur du kan använda funktionerna där smart.
 • Certifiera dig som projektledare.
 • Utveckla dina språkkunskaper.
 • Lär dig ett nytt verktyg inom ditt verksamhetsområde.
 • Lär dig ett nytt språk.

Vad består ett smart mål av?

Varför det är SMART: Det här målet är specifikt (stödundervisning i matematik och historia till elever på högstadiet), mätbart (100 timmar), accepterat och realistiskt (beroende på hur många frivilliga den ideella organisationen har) och tidsatt (under februari månad).

Vad kan man ha som mål?

Förslag på 20 personliga mål för 2020 du kan påbörja redan idag

 • Personliga mål kan handla om:
 • Här kommer nu en lista med förslag på mål utifrån de fyra kategorierna jag listade ovan:
 • Lära mig mer.
 • Bli en bra lyssnare.
 • Vakna tidigt.
 • Släpp det förflutna.
 • Ta hand om din hälsa.
 • Träna uthållighet.

Vad är regelstyrd?

Inom filosofin pratar man om normetik och konsekvensetik. Normetiken står för att göra som vi brukar göra, medan konsekvensetiken representerar att göra något utifrån vilken konsekvens det rimligtvis kommer att få. Inom inlärningspsykologin kallas detta för regelstyrning respektive konsekvensstyrning.