:

Vem är ordförande i Handelsbanken?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vem är ordförande i Handelsbanken?
  2. Vem äger Svenska Handelsbanken?
  3. Hur mycket tjänar Handelsbankens vd?
  4. Vilka äger de svenska bankerna?
  5. Är Bank ID svenskt?
  6. Vilken är den bästa banken i Sverige?
  7. Vem ligger bakom BankID?

Vem är ordförande i Handelsbanken?

Vid årsstämman omvaldes Jon-Fredrik Baksaas, Stina Bergfors, Hans Biörck, Pär Boman, Kerstin Hessius, Fredrik Lundberg, Ulf Riese, Arja Taaveniku och Carina Åkerström. Till ny ledamot valdes Hélène Barnekow. Pär Boman omvaldes till styrelsens ordförande.

Vem äger Svenska Handelsbanken?

Handelsbanken har över 120 000 aktieägare. Två aktieägare har en ägarandel som överstiger 10 procent vardera: den av personalen ägda vinstandelsstiftelsen Oktogonen och Industrivärden. Sedan 2008 har andelen utländskt ägande ökat från 30 procent och uppgick vid årsskiftet till 46 procent.

Hur mycket tjänar Handelsbankens vd?

Handelsbankens vd Carina Åkerström fick ett lönelyft under 2021. Den fasta lönen landade på 13,3 Mkr under fjolåret, enligt bolagets årsredovisning.

Vilka äger de svenska bankerna?

I Sverige samverkar banken med ett sextiotal lokala banker, de flesta av dem sparbanker. De största ägarna av Swedbank är Folksam och Sparbanks-Gruppen - Medlemsbanker som utgör Sparbanksintressenter i Swedbank.

Är Bank ID svenskt?

Bank-id (varumärke BankID) är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB som ägs av flera svenska banker.

Vilken är den bästa banken i Sverige?

Enligt den senaste studien från Svenskt Kvalitetsindex är Sveriges bästa bank för privatpersoner Sparbankerna (76,3) följt av Länsförsäkringar Bank (76,0) och ICA Banken (74,1). När det kommer till mer specifika undersökningar kopplat till bolån, sparande och privatlån blir resultaten däremot annorlunda.

Vem ligger bakom BankID?

Bank-id (varumärke BankID) är det i särklass största e-legitimationssystemet i Sverige och förvaltas av företaget Finansiell ID-Teknik BID AB som ägs av flera svenska banker.