:

Varför metacam?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Varför metacam?
  2. Hur lång tid innan metacam verkar?
  3. Hur länge kan man ge metacam till hund?
  4. Hur länge håller en öppnad Metacam?
  5. Kan man ge gammal metacam?
  6. Hur länge håller sig metacam?
  7. Vad är Penicillinchock häst?
  8. Vad gör man om hästen får Penicillinchock?
  9. Hur förvaras öppnad Metacam?

Varför metacam?

Metacam är ett antiinflammatoriskt läkemedel som ges till nötkreatur, svin, hästar, hundar, katter och marsvin. Till nötkreatur ges Metacam tillsammans med antibiotika för att minska kliniska symtom såsom feber och inflammation vid akut (kortvarig) luftvägsinfektion (infektion i lungor och luftvägar).

Hur lång tid innan metacam verkar?

Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen ej pågå mer än 14 dagar. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen. Suspensionen kan ges genom att använda flaskans droppinsats till alla katter oavsett kroppsvikt.

Hur länge kan man ge metacam till hund?

För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges. Alternativt kan behandlingen starta med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning. Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

Hur länge håller en öppnad Metacam?

Hållbarhet för öppnad flaska: 6 månader. Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan. Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

Kan man ge gammal metacam?

SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 3 ml flaska: 14 dagar. 10 ml, 15 ml och 30 ml flaska: 6 månader. Använd inte detta veterinära läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP.

Hur länge håller sig metacam?

Hållbarhet för öppnad flaska: 6 månader. Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan. Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

Vad är Penicillinchock häst?

Vanligast är så kallad penicillinchock, som är en akut reaktion hos hästar som får penicillinpreparat insprutat i ett kärl (intravenöst) eller (vilket är oftast före¬ kommande) i en muskel (intramuskulärt). Reaktionerna är ofta mycket allvarliga och ibland dör till och med hästarna.

Vad gör man om hästen får Penicillinchock?

Ny forskning vid SLU har lyckats hitta ett sätt att undvika penicillinchock hos hästar. Istället för att använda prokain tillsammans med penicillinet har forskaren Lena Olsén använt lidokain.

Hur förvaras öppnad Metacam?

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Hållbarhet för öppnad flaska: 6 månader. Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan. Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.