:

Vad är syrafasta stavar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är syrafasta stavar?
  2. Varför tar man Sputumprov?
  3. Is Mycobacterium agri Gram positive or negative?
  4. What is Mycobacterium?
  5. What is Mycobacterium gordonae?
  6. What is the differential diagnosis for Mycobacterium marinum?

Vad är syrafasta stavar?

Syrafasta stavar, strikt aeroba, icke-sporbildande bakterier som växer långsamt. Bakterierna har en Gram-positiv struktur men kan inte gramfärgas pga. det unika lager av fettsyror som omger bakterien. Storleken på stavarna varierar mellan 0.2 - 0.6 µm bredd till 1.0 - 10 μm i längd [5].

Varför tar man Sputumprov?

Sputumprov utförs vid misstanke om infektion i perifera luftvägarna eller vid malignitetsutredning. Då patienten inte har möjlighet att åstadkomma sputumprov spontant kan sjukgymnasten hjälpa till med andningsgymnastik för att hjälpa till att lossa, mobilisera och evakuera slem.

Is Mycobacterium agri Gram positive or negative?

Mycobacterium agri is a species of the phylum Actinobacteria ( Gram-positive bacteria with high guanine and cytosine content, one of the dominant phyla of all bacteria), belonging to the genus Mycobacterium . Gram-positive, nonmotile and acid-fast rods (3-7 µm long).

What is Mycobacterium?

Mycobacterium are acid-fast bacilli that are slow-growing opportunistic pathogens. Mycobacterium is a genus of Actinobacteria, given its own family, the Mycobacteriaceae.

What is Mycobacterium gordonae?

Mycobacterium gordonae: a treatable disease in HIV-positive patients. Lessnau KD, Milanese S, Talavera W. Chest. 19 (6):1779-85. 24. Sommers HM, Good RC. In: Manual of clinical microbiology. 4. Lennette EH, Balows A, Hausler WJ Jr, Shadomy HJ, editor. Vol.

What is the differential diagnosis for Mycobacterium marinum?

Mycobacterium marinum should be in the differential diagnosis of poorly healing nodular lesions not responding to antibiotics in the upper extremities 76). Based upon the exposure to Mycobacterium marinum, skin lesions can also be present in the lower extremities.