:

Vad kan man säga istället för å andra sidan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan man säga istället för å andra sidan?
  2. Kan man skriva å andra sidan i en uppsats?
  3. Vad betyder å ena sidan å andra sidan?
  4. Vad är disponera en text?
  5. Hur använder man å ena sidan och å andra sidan?

Vad kan man säga istället för å andra sidan?

Kontrast (jämförelse)

därefterellerfastän
i motsats tilliställetliknande
trots att/dettatvärtomutan
å ena sidan/å andra sidanändådäremot

Kan man skriva å andra sidan i en uppsats?

Kortare uppräkningar eller jämförelser: För det andraÅ ena sidanÅ andra sidan… För att hålla kvar läsaren vid längre resonemang: Dessutom….

Vad betyder å ena sidan å andra sidan?

Svar: Det heter å ena sidan, å andra sidan. Ursprungligen hette prepositionen å. Formen på uppstod genom att man missförstod var gränsen gick mellan förled och efterled i uppå.

Vad är disponera en text?

Att disponera texten är att identifiera textens delar och bestämma ordningsföljden för delarna. En bra text har en genomtänkt disposition. Många skribenter vill ha en plan för texten redan från början. Andra gör en dispositionsplan när de har ett utkast av texten.

Hur använder man å ena sidan och å andra sidan?

Svar: Det går oftast bra att använda å andra sidan utan att det tidigare stått å ena sidan. Det är vanligt att frasen då används i betydelsen 'men', 'däremot'. I mycket formella texter, där läsaren ofta har höga förväntningar på logik och struktur, bör man dock undvika ett ensamt å andra sidan.