:

Vad kallas verksamhet som osjälviskt syftar till att hjälpa människor i nöd?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad kallas verksamhet som osjälviskt syftar till att hjälpa människor i nöd?
  2. Varför ge till välgörenhet?
  3. Vad betyder orädd?
  4. Vad är gamman?
  5. Vad betyder tillställas?

Vad kallas verksamhet som osjälviskt syftar till att hjälpa människor i nöd?

Ordet kommer från grekiskans philanthropia, ”människokärlek”, sammansättning av philos ”vän” och anthropos ”människa”). Verksamhet som syftar till att osjälviskt hjälpa människor som är i nöd, se välgörenhet. Sverige.

Varför ge till välgörenhet?

– Det finns flera anledningar till det. Tankar, känslor och världsbilder påverkar, och mycket annat, säger Arvid Erlandsson, docent i psykologi. Att skänka pengar till välgörenhet blir ett allt vanligare fenomen i Sverige. Men det behöver inte alls bero på att vi människor har blivit snällare eller medmänskligare.

Vad betyder orädd?

Betydelse: Som utan fruktan möter faran.

Vad är gamman?

gamman i ordbok från 1870 Betydelse: Skämt och tidsfördrif. Brukligt endast i några få talesätt. Betydelse: Skämt och tidsfördrif.

Vad betyder tillställas?

tillställa i ordbok från 1870 Betydelse: Öfverlemna något till en person på en annans vägnar. Betydelse: Göra nödiga förberedelser till något och laga att det utföres, verkställes, försiggår.