:

Hur blandar man sockerlösning till bin?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur blandar man sockerlösning till bin?
  2. Hur odlar man bin?
  3. Får man ha bin på balkongen?
  4. Hur mycket socker per samhälle?
  5. Hur matar man bin?

Hur blandar man sockerlösning till bin?

Sockerlösning används inom biodling till vinterfoder för honungsbin/bisamhällen. Sockerlösningen består av två delar vatten och tre delar socker. Det ger en 60-procentig sockerlösning. Det finns även färdigblandad sockerlösning typ Bifor.

Hur odlar man bin?

odlar du stadsbin Du behöver inget tillstånd att odla bin. För att man snabbt ska kunna bekämpa spridning av sjukdomar bland bin är du däremot skyldig att meddela kupans uppställningsplats till länsstyrelsen. Sveriges Biodlares Riksförbunds webbplats www.biodlarna.se/bitillsyn lotsar dig till rätt länsstyrelse.

Får man ha bin på balkongen?

Det finns inga detaljerade regler som styr hur man får ha bin eller inte, ej heller något tillståndsförfarande. Enligt miljöbalken är dock biodlaren skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att minska risken för olägenhet för människors hälsa.

Hur mycket socker per samhälle?

Ett normalstort bisamhälle behöver minst 15 kilo socker för att klara vintern. Skillnaden mellan behov och vad som redan finns är den mängd man skall ge bisamhället inför vintern.

Hur matar man bin?

Placera mataren eller behållaren upp och ner för att passa den på toppen av din bikupa . Sätt sedan locket på din bikupa. Du kan också köpa matningsramar för att hålla mataren.