:

Vad mäter Wppsi?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad mäter Wppsi?
 2. Vad visar WISC?
 3. Hur lång tid tar ett WISC test?
 4. Hur tolka WISC?
 5. Vad är WAIS test?
 6. Hur mäts begåvning?
 7. När kommer WAIS V?
 8. När kom Wisc V?

Vad mäter Wppsi?

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence – Fourth Edition (WPPSI- IV) är ett standardiserat psykologiskt test för att bedöma barnets kognitiva kapacitet från 2 år och 6 månader upp till 7 år och 7 månader (Wechsler, 2014). I den svenska versionen används skandinaviska normer från 2013.

Vad visar WISC?

Förkortningen står för “Wechsler Intelligence Scale for Children”, uppkallat efter den amerikanske psykologen David Wechsler. Testet används för att undersöka barns intelligens. – Det är viktigt att känna till att det speglar intelligens enligt den förhärskande synen, men att det finns olika sätt att se på det.

Hur lång tid tar ett WISC test?

Specifikationer

AdministreringIndividuell
Tidsåtgång45–80 minuter beroende på valda deltest och barnets ålder
SpråkversionSvensk version, 2016
BehörighetLeg. Psykolog
Åldersintervall6:0–16:11 år

Hur tolka WISC?

Wisc 5 består av 15 deltester, som ger mått på fem olika förmågor/index:

 • verbal: begreppsbildning, slutledning, kunskap.
 • visuospatial: visuospatial bearbetning, helhet–delar, visuomotorik.
 • fluid: tänka logiskt och abstrakt i problemlösning.
 • arbetsminne: uppmärksamhet, koncentration och arbetsminne.

Vad är WAIS test?

Wechsler Adult Intelligence Scale eller WAIS bedömer den generella kognitiva begåvningen, vanligen benämnd intelligens, intelligenskvot eller IQ.

Hur mäts begåvning?

För att mäta teoretisk begåvning används olika typer av intelligenstest. De allra vanligaste testen som används i Sverige är Wechsler-skalorna: WIPPSI, WISC och WAIS som riktar sig till olika åldersgrupper. WISC är det test som används för elever i skolålder.

När kommer WAIS V?

Men i den nya versionen, WAIS-5, stannar det vid 79 år. Huruvida den kan höjas med hjälp av en separat redovisad äldrestudie, på samma sätt som för den nuvarande versionen, är oklart. – Vår erfarenhet är att det kan vara svårt att rekrytera friska i gruppen 80–90 år, säger Katarina Forssén.

När kom Wisc V?

Wechsler Intelligence Scale for Children, eller WISC-testet, är ett verktyg för att bedöma IQ hos barn under 16 år. Testet kom ut i sin första version 1949, och sedan dess har specialister förbättrat och uppdaterat det. Den senaste versionen, WISC-V, publicerades 2014.