:

Vad är det för skillnad mellan arbetskraftsinvandring och Flyktinginvandring?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad är det för skillnad mellan arbetskraftsinvandring och Flyktinginvandring?
  2. När hade Sverige stor arbetskraftsinvandring?
  3. När och varför började den svenska arbetskraftsinvandringen?
  4. Vad menas med Flyktinginvandring?
  5. Hur funkar arbetstillstånd?

Vad är det för skillnad mellan arbetskraftsinvandring och Flyktinginvandring?

Flykting- och arbetskraftsinvandring är två helt olika typer av migration. Flyktinginvandring handlar om att tillgodose utsatta människors rätt till skydd. Arbetskraftsinvandring handlar om att tillgodose behoven på arbetsmarknaden.

När hade Sverige stor arbetskraftsinvandring?

På 1950- och 60-talen var arbetskraftsinvandringen till Sverige hög. Sedan 1970-talet har Sverige nästan uteslutande tagit emot flyktingar och anhöriga, men i och med arbetskraftsinvandringsreformen år 2008 är det lättare för icke-europeiska medborgare att invandra till Sverige för att arbeta.

När och varför började den svenska arbetskraftsinvandringen?

Arbetskraftsinvandring i högkonjunktur Efter andra världskriget hade Sverige, som stått utanför kriget, en kraftig ekonomisk tillväxt och det fanns ett stort behov av arbetskraft i industrierna. Under 50- och 60-talen var arbetskraftsinvandringen stor.

Vad menas med Flyktinginvandring?

Beviljade uppehållstillstånd Resten utgjordes av invandring från EES-länderna, arbetskraftsinvandring, gäststudenter, övriga anhöriga etc. Flyktinginvandrare är personer som fått sin asylansökan beviljad enligt FN:s flyktingkonvention.

Hur funkar arbetstillstånd?

Huvudregeln är att du ska ansöka om arbetstillstånd och ha fått tillståndet beviljat innan du reser in i Sverige. När du ansöker på webben får du tydliga instruktioner om hur du fyller i din ansökan och vad du ska skicka med. Det blir lättare att göra rätt och ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare.