:

Vad säger Dödahavsrullarna?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad säger Dödahavsrullarna?
  2. Var hittades Dödahavsrullarna?
  3. Vilken betydelse hade Gustav Vasas bibel för svenska språket?
  4. När översatte Nya Testamentet till svenska?
  5. När ändrades Bibeln senast?

Vad säger Dödahavsrullarna?

Visade släktskap mellan olika djur vars skinn använts. Dna-forskarna kunde också berätta en del om djurens släktskap sinsemellan. Vilka får som tillhört hjorden som levde lokalt i Qumran och vilka får som inte var nära besläktade och förmodligen levt längre bort.

Var hittades Dödahavsrullarna?

Dödahavsrullarna består av 25 000 fragment av pergament och papyrus som hittades 1947 i Qumran på Västbanken. De gömdes undan där år 70 e. Kr. och är ungefär 2 000 år gamla.

Vilken betydelse hade Gustav Vasas bibel för svenska språket?

Gustav Vasas bibel har haft en sådan betydelse för det svenska språket att man brukar sätta en gräns mellan fornsvenskan och nysvenskan vid utgivningen av Nya testamentet år 1526. Denna text är alltså definitionsmässigt den första text som har skrivits på nysvenska.

När översatte Nya Testamentet till svenska?

Biblia, Thet är: All then Helgha Scrifft, på Swensko, är den första översättningen av hela Bibeln till svenska, gjord under Gustav Vasas regeringstid. Den gjordes i två steg: Först utgavs Nya Testamentet år 1526, sedan hela Bibeln år 1541. Det är främst 1541 års utgåva som avses med "Gustav Vasas Bibel".

När ändrades Bibeln senast?

1972 tillsattes den s.k. Bibelkommissionen som skulle utarbeta en ny version av Bibeln. 1981 presenterade man den nya versionen av Nya testamentet.