:

Vad gäller vid poströstning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid poströstning?
  2. Vad är stämman?
  3. Får styrelsen rösta på stämman?
  4. Vad är en Poströst?
  5. När hålls föreningsstämma?
  6. Har styrelsen rösträtt på ett årsmöte?

Vad gäller vid poströstning?

Poströstning. Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna före stämman ska kunna utöva sin rösträtt per post, även om det inte står i bolagsordningen och utan att det står i kallelsen till stämman. Aktieägaren ska i dessa fall få ett formulär där aktieägaren kan rösta Ja eller Nej till beslutsförslagen.

Vad är stämman?

stämman fattas bland annat beslut om att fastställa resultat- och balansräkning, hur resultatet ska disponeras och om styrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Vid stämman väljs också styrelseledamöter, revisorer och suppleanter. I föreningens stadgar anges vilka punkter som ska finnas på dagordningen.

Får styrelsen rösta på stämman?

Ibland har bostadsrättsföreningen motioner eller punkter på stämmans dagordning som det kan bli omröstning om. Då är det viktigt att ni i styrelsen vet hur röstningen bör gå till och vem som får rösta.

Vad är en Poströst?

Förtidsröstning i Sverige Det ordnades på utvalda postkontor och kallades före valet 2006 för poströstning. De som inte kan eller vill rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i utvalda lokaler.

När hålls föreningsstämma?

Den ordinarie föreningsstämman, även kallad årsstämma eller årsmöte, ska hållas senast sex månader efter räkenskapsårets slut. Det finns inget som hindrar att man i stadgarna upprättar ytterligare tidskrav, till exempel att stämman ska hållas i en viss månad, då förstås inom sexmånadersregeln.

Har styrelsen rösträtt på ett årsmöte?

På föreningsmöte har endast föreningens medlemmar rösträtt och endast medlem kan inväljas i styrelsen. Som medlem räknas endast den som erlagt medlemsavgift för det löpande verksamhetsåret. Hedersmedlem har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid föreningens möten.