:

Hur startar man en lime?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur startar man en lime?
  2. Hur mycket kostar Lime per minut?
  3. Hur hyr man en Ryde?
  4. Var får man parkera elsparkcykel?
  5. What happened to Lime scooter company?
  6. How far can a Lime scooter go on a single charge?
  7. Do you need to wear a helmet on a Lime scooter?

Hur startar man en lime?

Lime går inte att reservera, man går helt enkelt fram till den och öppnar den med QR-skannern eller genom att skriva in koden manuellt. Det finns också en alarm-funktion som hjälper mig att hitta sparkcykeln.

Hur mycket kostar Lime per minut?

Pris: Gratis att låsa upp, 3 kronor de första tio minuterna, sedan 2 kronor per minut. Lime finns i Malmö, Lund, Stockholm och Uppsala. Pris: 10 kronor att låsa upp, 3 kronor per minut.

Hur hyr man en Ryde?

Pris: 10 kronor att låsa upp, 2,25 kronor per minut. Voi finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Örebro och Helsingborg. Pris: 10 kronor att låsa upp samt 1-3 kronor per minut beroende på dag, tid och vilken stad du vill åka i.

Var får man parkera elsparkcykel?

Parkering av elsparkcyklar Precis som en vanlig cykel ska de parkeras i eller intill ett cykelställ och de får heller inte blockera gång- och cykelbanor, in- och utfarter, entréer, eller på annat sätt hindra framkomligheten för andra trafikanter.

What happened to Lime scooter company?

The company’s ridership dropped 95 percent as a result of the pandemic. While the world was locked down, Lime made a crucial investment deal with Uber and others for $170 million to take over the ride-hailing company’s bike and scooter business Jump.

How far can a Lime scooter go on a single charge?

Lime Gen 2.5 electric scooter travels up to 14 miles on a single charge with speeds up to 15mph. Security features let you lock and unlock your scooter with the Lime app, plus GPS tracking and electronic alarm systems for added security and better peace of mind.

Do you need to wear a helmet on a Lime scooter?

By law, some cities may require that you wear a helmet, but in many cases, you won’t need to wear one. However, it’s always a great idea to wear a helmet when you ride a Lime scooter.