:

Kan man få sänkt lön?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan man få sänkt lön?
  2. Har fått för lite lön?
  3. Kan arbetsgivare sänka din lön?
  4. Har fått fel lön?
  5. Vad behöver vi i Sverige göra för att bli ett mer jämställt land?

Kan man få sänkt lön?

För att lönesänkning ska vara möjligt krävs att arbetsgivaren har stöd av kollektivavtal eller, om avtal saknas, en överenskommelse med varje anställd. Detta eftersom man i anställningsavtalet har fastställt vilken lön den anställde ska få för utfört arbete.

Har fått för lite lön?

Koll på LÖN Misstänker du att arbetsgivaren har betalat ut för lite i lön eller slarvat med semesterersättningen? Säg till omedelbart. Du kan ha rätt till retroaktiv ersättning flera år tillbaka i tiden.

Kan arbetsgivare sänka din lön?

Detta eftersom man i anställningsavtalet har fastställt vilken lön den anställde ska få för utfört arbete. Denna överenskommelse kan normalt inte brytas utan att båda parter är överens. En arbetsgivare kan alltså inte ensidigt sänka en anställds lön utan att den anställde går med på det.

Har fått fel lön?

Svar: Huvudregeln är att om man fått en felaktig lön utbetald ska den betalas tillbaka till arbetsgivaren. Det finns ett undantag i det fall att arbetstagaren varit i god tro, det vill säga varken insett eller kunnat inse att betalningen var felaktig.

Vad behöver vi i Sverige göra för att bli ett mer jämställt land?

Jämställdhet är en fråga om demokrati och mänskliga rättigheter, att alla i samhället skall ha lika rättigheter. Alla har samma rätt till at bli behandlade med respekt, få lika lön för samma arbetsinsats och att konkurrera på arbetsmarknaden på samma villkor.