:

Vad gäller vid återanställning?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad gäller vid återanställning?
  2. Hur säger man upp någon pga arbetsbrist?
  3. Har man rätt till återanställning?
  4. Vem har företrädesrätt till återanställning?
  5. Kan man avtala bort rätten till återanställning?

Vad gäller vid återanställning?

Rätt till återanställning Har du sagt upp personal på grund av arbetsbrist är du skyldig att erbjuda nytt arbete om företaget behöver nyanställa. Det kallas återanställningsrätt, eller företrädesrätt, och gäller under uppsägningstiden och nio månader framåt. Observera att företrädesrätten endast gäller lediga arbeten.

Hur säger man upp någon pga arbetsbrist?

Om det är fråga som särskilt berör en anställd informera och förhandla med det fack som den anställde tillhör när det gäller omorganisationen om ditt företag inte har kollektivavtal. Arbetsgivare utan kollektivavtal ska MBL-förhandla inför en uppsägning p.g.a. arbetsbrist med det fack den so ska sägas upp tillhör.

Har man rätt till återanställning?

Du kan ha rätt till företräde vid återanställning, om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist, men du måste anmäla ditt anspråk på företrädesrätt. Företrädesrätt till återanställning innebär att arbetsgivaren måste erbjuda dig nytt arbete innan någon ny utifrån anställs i samma verksamhet.

Vem har företrädesrätt till återanställning?

För att en arbetstagare ska ha företrädesrätt till återanställning krävs att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för den anställning som avses. Om det finns flera arbetstagare med företrädesrätt går arbetstagare med längre anställningstid hos arbetsgivaren före den som har kortast anställningstid.

Kan man avtala bort rätten till återanställning?

Huvudregeln är att det inte går att avtala bort företrädesrätten utan att du har godkänt det. Arbetsdomstolen har underkänt lokala kollektivavtal som avtalat bort företrädesrätten helt. Om facket skulle kunna avtala bort rätten mot att du får pengar eller annan kompensation, är inte prövat i domstol.