:

Kan hyresvärd neka Lägenhetsbyte?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Kan hyresvärd neka Lägenhetsbyte?
 2. Hur länge måste man bo innan man får byta lägenhet?
 3. Hur byter man bostad?
 4. Vad krävs för att få byta lägenhet?
 5. När får hyresvärd neka byte?

Kan hyresvärd neka Lägenhetsbyte?

Huvudregeln i hyreslagen är att en hyresgäst måste ha hyresvärdens samtycke till lägenhetsbytet. Om hyresvärden nekar samtycke kan hyresgästen vända sig till hyresnämnden för att ansöka om tillstånd till bytet. Utan samtycke från hyresvärden eller tillstånd från hyresnämnden får bytet inte äga rum.

Hur länge måste man bo innan man får byta lägenhet?

För att få byta behöver du ha bott i lägenheten i minst ett år. Vill du byta tidigare än ett år behöver du enligt hyreslagen synnerliga skäl. Ett synnerligt skäl kan vara exempelvis dödsfall i familjen, och har ett mycket stort behov av att omgående få en mindre lägenhet eller att flytta till en annan ort.

Hur byter man bostad?

Du kan få tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om:

 1. du har ”beaktansvärda skäl” att byta, till exempel om du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet. Och om.
 2. bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. ...
 3. inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Vad krävs för att få byta lägenhet?

Du kan tillstånd av hyresnämnden att byta bostad om:

 • du har ”beaktansvärda skäl” att byta, till exempel om du behöver en större bostad, en med lägre hyra eller en bostad som ligger närmare arbetet. Och om.
 • bytet kan ske ”utan påtaglig olägenhet” för hyresvärden. ...
 • inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

När får hyresvärd neka byte?

Med påtaglig olägenhet för hyresvärden menas att bytesparten förväntas missköta sig genom att störa omgivningen eller missköta hyresbetalningar. Hyresgästen har att ta fram tillräcklig information om bytesparten. Hyresvärden har rätt att neka dig ett lägenhetsbyte. Då behöver du ett tillstånd från hyresnämnden.