:

Vad menas med screening?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad menas med screening?
  2. Hur gör man screening?
  3. Hur görs screening för tarmcancer?
  4. Vad är förstorad prostata?
  5. Vad är PSA-värde för prostatacancer?
  6. Vad är PSA i prostatakörteln?
  7. Hur gör man en operation för prostatacancer?

Vad menas med screening?

Screening är en undersökning av ett större antal människor för att hitta förstadier till en sjukdom, eller för att upptäcka en sjukdom innan den har gett symtom. Att upptäcka till exempel vissa former av cancer tidigt ökar chansen att kunna sätta in rätt behandling i tid.

Hur gör man screening?

Det vanligaste sättet att använda ordet screening är att det betyder att man undersöker symptomfria människor för att hitta tidiga tecken på en sjukdom. Det kan vara frågan om en röntgenundersökning som i mammografi där man röntgar brösten på friska kvinnor för att hitta bröstcancer i ett tidigt och botbart stadium.

Hur görs screening för tarmcancer?

Screeningen innebär att personer i utvald åldersgrupp får hem ett erbjudandebrev som innehåller instruktioner, en provtub och ett svarskuvert. Avföringsprovet görs hemma och skickas därefter till laboratorium för analys. Om blod hittas i avföringsprovet, erbjuds personen vidare koloskopiundersökning i vården.

Vad är förstorad prostata?

Förstorad prostata, som orsakar svårigheter att tömma blåsan, är en vanlig åldersförändring hos män. Den medicinska termen är BPH, Benign (godartad) prostatahyperplasi. Två ingrepp står idag till buds för behandling av BPH: Kirurgisk s.k. hyvling, TURP samt värmebehandling med mikrovågsteknik, TUMT.

Vad är PSA-värde för prostatacancer?

De flesta män med prostatacancer och ett PSA-värde under 20 mikrogram per liter har inte någon spridning. Faktum är att PSA-värden upp till 10 mikrogram per liter oftare beror på en kraftig godartad prostataförstoring än på cancer. De flesta män med ett PSA-värde över 100 mikrogram per liter har en spridd prostatacancer.

Vad är PSA i prostatakörteln?

PSA är ett protein som bildas i prostatakörteln och som finns i hög koncentration i sädesvätskan. Normalt finns också små mängder PSA i blodet. PSA-värdet i blodet blir högre med ökad ålder och vid prostatasjukdomar, till exempel inflammation, godartad förstoring och prostatacancer.

Hur gör man en operation för prostatacancer?

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras "öppet", genom ett snitt nedanför naveln. Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall.