:

När opererar män bort prostatan?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När opererar män bort prostatan?
  2. Hur genomförs en TURP?
  3. Vad är symtomen på prostatacancer?
  4. Vad är PSA-värde för prostatacancer?
  5. Hur gör man en operation för prostatacancer?
  6. Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

När opererar män bort prostatan?

Operation av prostatacancer kallas radikal prostatektomi. Det innebär att prostatakörteln och sädesblåsorna opereras bort. Sädesledarna lämnas kvar, men fyller inte längre någon funktion. Nerverna som stimulerar till erektion löper precis på prostatan och påverkas därför alltid.

Hur genomförs en TURP?

Åtgärden utförs via urinröret med ett instrument, cystoskop. Via cystoskopet hyvlas den förstorade delen av prostatakörteln bort varefter urineringen underlättas. Om prostatan är liten, räcker det med ett mindre ingrepp, TUIP; två små snitt görs då på blåshalskörteln.

Vad är symtomen på prostatacancer?

Om symtomen beror på cancer brukar de utvecklas snabbare, ofta under ett år eller två. Det kan också komma blod i urinen; detta är ett symtom vars orsak alltid ska utredas. Smärtor i ryggen eller höfterna Ibland ger prostatacancer symtom först när den spridit sig utanför prostatakörteln.

Vad är PSA-värde för prostatacancer?

De flesta män med prostatacancer och ett PSA-värde under 20 mikrogram per liter har inte någon spridning. Faktum är att PSA-värden upp till 10 mikrogram per liter oftare beror på en kraftig godartad prostataförstoring än på cancer. De flesta män med ett PSA-värde över 100 mikrogram per liter har en spridd prostatacancer.

Hur gör man en operation för prostatacancer?

En operation för prostatacancer görs vanligen med robotassisterad titthålsteknik , då man för in instrumenten via sex små snitt på buken. Operationen kan också, med lika gott slutresultat, utföras "öppet", genom ett snitt nedanför naveln. Omkring en fjärdedel av de som opereras för prostatacancer får återfall.

Hur kan man avgöra om prostatacancer beror på cancer?

För att kunna avgöra om ett högt PSA-värde eller en förhårdnad i prostatan beror på cancer behövs vävnadsprovtagning, biopsi, för mikroskopisk analys. Biopsin tas i samband med en ultraljudsundersökning via ändtarmen. Läkaren för in en nål genom ultraljudsstaven och tar ut en mycket smal vävnadscylinder.