:

Kan ses i tand?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Kan ses i tand?
  2. Vad ligger till grund för ett beslut om ortodontisk behandling?
  3. Vad är Rotresorption?
  4. Vem behöver tandreglering?
  5. Vad är Cementoblaster?

Kan ses i tand?

Hål i tänderna - på fackspråk kallat karies. Hål uppstår när emaljen upplöses av syra som följd av en bakteriell infektion i tanden. Bakteriernas avfall består av syra som etsar emaljytan så att det bildas små hålrum. Om inte bakterierna borstas och rengörs från dessa hålrum kan det utveckla sig till karies.

Vad ligger till grund för ett beslut om ortodontisk behandling?

Beslut inför ortodontisk behandling Ortodontisk behandling initieras i de flesta fall av allmäntandläkaren (3). Tändernas utseende är patienters viktigaste skäl att söka ortodontisk behandling (3).

Vad är Rotresorption?

Rotresorptioner, dvs en avkortning av tändernas rötter, är en vanlig komplikation vid behandling med fast tandställning och incidensen varierar mellan % i litteraturen (1, 2). I de flesta fallen är denna av mindre betydelse för individen eftersom rotavkortningen oftast begränsas till 1-2 mm (3-10).

Vem behöver tandreglering?

Du kan behöva en tandställning när tänderna vuxit snett, sitter för tätt eller något annat i bettet behöver förbättras. En sådan behandling kallas tandreglering. Tandställning är vanligast hos unga, men kan användas i alla åldrar. Den vanligaste orsaken till tandreglering är att tänderna inte står i en jämn rad.

Vad är Cementoblaster?

Cementoblasterna på tandsidan styrs inte, till skillnad från osteoblasterna på bensidan, av hormonella stimuli. Därför kan tanden under normala förhållanden vara intakt medan bensidan i alveolen kontinuerligt resorberas och remodelleras under livet.