:

Vad används Toradol till?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Vad används Toradol till?
  2. Vad är Trometamin?
  3. Vad är (( 4 Hydroxibutyl Azandiyl BIS hexan 6 1 DIYL BIS 2 Hexyldekanoat ALC 0315?
  4. Vad är Comirnaty?
  5. Vilka läkemedel är Cox-hämmare?

Vad används Toradol till?

Vad produkten är och vad den används för Toradol injektionsvätska är ett anti-inflammatoriskt analgetikum avsett för behandling av måttliga till svåra postoperativa smärttillstånd. Toradol kan ges intravenöst eller intramuskulärt.

Vad är Trometamin?

trometamin (även benämnt trometamol, TRIS eller THAM) som ett hjälpämne. För att minska toxiciteten av den aktiva substansen i läkemedlet ska – enligt produktresumén för läkemedlet – patienter som behandlas också administreras med vitamin B12 och folsyra enligt premedicineringsföreskrifter.

Vad är (( 4 Hydroxibutyl Azandiyl BIS hexan 6 1 DIYL BIS 2 Hexyldekanoat ALC 0315?

Comirnaty (BNT162b2) [3] innehåller mRNA, lipider [((4-hydroxibutyl)azandiyl)bis(hexan-6,1-diyl)bis(2-hexyldekanoat) (ALC-0315), 2-((polyetylenglykol)-2000)-N,N-ditetradecylacetamid (ALC-0159), 1,2-distearoyl-sn-glycero-3- fosfokolin (DSPC) och kolesterol], kaliumklorid, kaliumdivätefostat, natriumklorid, ...

Vad är Comirnaty?

Comirnaty - vaccin mot covid‍-‍19 - Pfizer/BioNTech | Läkemedelsverket.

Vilka läkemedel är Cox-hämmare?

De COX-hämmare som finns som läkemedelsmallar i Cosmic för Region Jönköpings län är naproxen, ibuprofen, ketoprofen. Användning av diklofenak bör begränsas p.g.a. miljöpåverkan. Selektiva COX-2 hämmare är celecoxib och etoricoxib.