:

Har man rätt att åka på läkarbesök under arbetstid?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Har man rätt att åka på läkarbesök under arbetstid?
  2. Får man lön när man går till läkaren?
  3. Får man gå till läkaren på arbetstid kommunal?
  4. Hur lång tid tar ett läkarbesök?
  5. Får man gå på cellprovtagning på arbetstid?

Har man rätt att åka på läkarbesök under arbetstid?

Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök.

Får man lön när man går till läkaren?

Om man drabbas av akut sjukdom eller en olycka är det vanligt att man får ledigt med lön för att besöka läkare, barnmorska eller tandläkare. Men inte alltid. Vad som gäller beror på vad som står i kollektivavtalet, ett eventuellt lokalt avtal eller den policy som arbetsgivaren kan ha.

Får man gå till läkaren på arbetstid kommunal?

SVAR: Om läkarbesök nödvändigtvis måste ske under arbetstid får arbetstagare göra sådana för efterbehandlingar och röntgen- eller skärmbildsundersökningar. Samma rätt finns vid förstagångsbesök hos tandläkare, vid akut sjukdom eller olycksfall. Under sådan ledighet utges ersättning som motsvarar 100 procent av lönen.

Hur lång tid tar ett läkarbesök?

Det beror på vilken typ av besök det gäller. Ett vanligt besök tar ofta 10-20 minuter, ett akut besök för en enklare åkomma kan gå fortare.

Får man gå på cellprovtagning på arbetstid?

Arbetsgivarverket har även gjort följande förtydliganden: Mammografi och provtagning Även mammografi samt provtagning t ex cellprovtagning och PSA-prov inkluderas i bestämmelsen. Ledighet vid behandling Om en behandling uppfyller kraven för sjukskrivning får arbetstagaren inte gå på betald arbetstid.