:

Hur har antikens Grekland påverkat oss idag?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. Hur har antikens Grekland påverkat oss idag?
  2. Hur var ekonomin under antiken?
  3. Vad handlar litteraturen om under antiken?
  4. Hur sjukdomar behandlas i de antika samhällena?
  5. Hur vård och omsorg sett ut historiskt?
  6. Vilka delar bestod den antika teatern av?

Hur har antikens Grekland påverkat oss idag?

Grekisk kultur har satt sin prägel på hela den västerländska civilisationen. Att studera antikens Grekland - dess språk, mytologi, konst, arkitektur, litteratur, filosofi och så vidare - har varit grundläggande i intellektuellt och konstnärligt liv ända fram till våra dagar.

Hur var ekonomin under antiken?

Romarriket påverkades mycket starkt av grekisk kultur, vilket bidrog till att den spreds ut över Europa. I det antika Grekland skedde genombrottet för användningen av mynt inom handeln. De atenska "ugglemynten" dominerade medelhavshandeln under 400-300-talet f.Kr. Ugglan var Athenas - vishetens gudinnas - heliga fågel.

Vad handlar litteraturen om under antiken?

Genrer under forntid och klassisk tid Med tiden får litteraturen religiös karaktär och behandlar myter, i form av skapelsemyter eller berättelser om livet efter döden, samt profetior. Skönlitteraturen uppkommer med religiösa hymner och sånger, vilket utvecklas till lyrik och teater.

Hur sjukdomar behandlas i de antika samhällena?

Yttre skador behandlades med mer eller mindre rationella metoder medan man vid botande av invärtes sjukdom först måste blidka gudomen på olika sätt, genom besvärjelser, amuletter och offer, innan annan behandling kunde börja. [3] Även massage, drömbehandling och andeutdrivning var delar i behandlingen.

Hur vård och omsorg sett ut historiskt?

Länge byggde vården på allmosor, men från 1700-talet tog stat, kommuner och landsting - i allt större utsträckning - över omsorgen om medborgarna. När privata alternativ presenterades under senare delen av 1900-talet koncentrerade de sig på den fysiska vården.

Vilka delar bestod den antika teatern av?

Teater i det antika Grekland utspelades alltid i amfiteatrar och var således en form av friluftsteater. Amfiteatrarna bestod av cirkelformade läktare av sten, som ibland var helt slutna och ibland öppna. Scenen var helt enkelt det runda utrymmet i botten av cirkeln av läktare. Denna yta kallades orchestra.