:

Vem äter upp Morotsblasten?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vem äter upp Morotsblasten?
 2. När kan man så Vintermorötter?
 3. Hur ser Morotsflugan ut?
 4. Varför ruttnar morötterna?
 5. Vilka djur äter morötter?
 6. När lägger Morotsflugan sina ägg?
 7. När kan man så morötter i Pallkrage?
 8. Hur länge växer morötter på hösten?
 9. När ska man börja gallra morötter?
 10. Varför blir morötterna mjuka i kylskåpet?
 11. Hur länge kan morötter ligga i vatten?
 12. Vad äter rådjur morötter?
 13. Hur påverkar morötter magen?
 14. När flyger Morotsflugan?
 15. När lägger Kålfjärilen sina ägg?

Vem äter upp Morotsblasten?

Kaniner är ju också väldigt förtjusta i morotsblast och jag har varit med om att få mina morotsrader nedgnagda när jag odlat i stadsmiljö. Kålväxter är generellt svårodlade och man får som hobbyodlare räkna med att använda fiberduk noggrant om man ska få en bra skörd.

När kan man så Vintermorötter?

Vintermorötter kan sås på vintern för att skördas på sommaren och på våren för skörd under hösten. Vintermorötter som sås under sommaren hinner ge skörd sent på hösten, men då blir rötterna sällan stora som vid tidigare sådd. Ett specialtips om just vintermorötter är att de älskar bokashi-kompost!

Hur ser Morotsflugan ut?

Den är cirka 4 mm lång, med mörk kropp, gulaktigt huvud och ben och genomskinliga gula vingar. Flugan lägger sina ägg på jorden just bredvid morötterna. Äggen utvecklas till larver och dessa borrar sig så småningom in i morötterna och lever där tills det är dags att krypa ut och förpuppa sig.

Varför ruttnar morötterna?

Rötterna är känsliga för uttorkning, men ruttnar och möglar lätt om det blir för tätt och fuktigt. Har man lagringsmöjlighet är det ypperligt att lagra morötterna svalt (ner mot noll grader och i hög luftfuktighet) i ren sand för att förhindra uttorkning.

Vilka djur äter morötter?

Det kan ha varit larver av morotsfluga, skadorna i ytterkanten kan möjligen tyda på det. Annars kommer det allsköns ohyra och ätermorötter som har spruckit. Det är mycket vanligt med små sniglar, det kan förekomma gråsuggor, osv. Det ser ut som morotsfluga attackerade växter.

När lägger Morotsflugan sina ägg?

De första morotsflugorna kläcks på våren ur puppor som har övervintrat i fjolårets morotsfält. I södra Götaland brukar det ske i mitten av maj medan det i norra Norrland kan dröja till slutet av juni. Flugorna uppsöker årets odling och börjar nästan omgående att lägga ägg intill plantor som har minst 3-4 blad.

När kan man så morötter i Pallkrage?

Odlar du i pallkrage eller kruka använd Grönsaksjord. Morötterna ska sås på våren när jorden reder sig, d.v.s. när den torkat upp att den går att gräva och kratta. När blasten vuxit upp cirka fem centimeter gallrar du bort plantor som står för tätt att avståndet mellan plantorna blir 2-4 centimeter.

Hur länge växer morötter på hösten?

Morötter sås tidigt på våren, i april, eftersom morotsfrö kan ta lång tid på sig att gro (12-16 dygn). Morötter skördas efter hand under sommaren, de tidiga morötterna skördas i mitten av juli. Upptagning av morötter pågår till slutet av september, då lagringen av vintermorötterna som såtts i maj och juni börjar.

När ska man börja gallra morötter?

Morötterna ska sås på våren när jorden reder sig, d.v.s. när den torkat upp så att den går att gräva och kratta. När blasten vuxit upp cirka fem centimeter gallrar du bort plantor som står för tätt så att avståndet mellan plantorna blir 2-4 centimeter. Skörda morötterna efterhand som de växer sig kraftiga.

Varför blir morötterna mjuka i kylskåpet?

Morötter förvaras bäst svalt. Ta av blasten och förvara rötterna i en påse i kylskåpet. Morötter med blast har kort hållbarhet och blir ganska fort mjuka. Morötter utan blast kan hålla i 2-3 veckor.

Hur länge kan morötter ligga i vatten?

Morötter behöver fukt för att hålla sig spänstiga. Att förvara dem i ett glas vatten i kylskåpet gör att de håller sig fasta och fina i en till två veckor i kylskåpet. Perfekt när man vill samla ett knippe med rötter på nära håll utan att behöva gå ut till trädgårdslandet.

Vad äter rådjur morötter?

Morötter är ett bra foder till djuren eftersom de även innehåller vätska som djuren behöver, säger Stefan, som varnar för att bara lägga ut torrt hö till viltet. Det kan ledas till att djuren drabbas av vätskebrist och blir sjuka.

Hur påverkar morötter magen?

Morötter motverkar förstoppning Morötter innehåller fibrer, precis som många andra grönsaker. Och fibrer, tillsammans med vatten, kan hjälpa magen att fungera som den ska.

När flyger Morotsflugan?

Morotsfiugan är mindre än kålflugan och vistas normalt i buskvegetation. Men när det är dags för honan att lägga ägg flyger hon ut i morotslandet och placerar äggen i jorden runt morotsplantor. Efter ett par dagar kläcks larverna och söker sig till morötterna. Där gnager de sig in och åstadkommer små slingrande gångar.

När lägger Kålfjärilen sina ägg?

Kålfjärilen har 2 till 3 generationer per år. Ur de övervintrade pupporna framkommer på våren, vanligen i maj månad, fjärilar, som lägger ägg på vilda korsblommiga växter (familjen Brassicaceae). De efter omkring 14 dagar framkomna larverna blir i juli månad fjärilar.