:

När kom digerdöden till Europa?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

  1. När kom digerdöden till Europa?
  2. Vilka olika pest finns det?
  3. Hur kom digerdöden till Europa?
  4. Hur kom pesten till Sverige?
  5. Finns pesten kvar i världen?

När kom digerdöden till Europa?

Digerdöden, eller pest, kom till Europa år 1347 och härjade i omgångar fram till 1700-talets början. Den drabbade Sverige över 20 gånger mellan 13. I samband med digerdöden inträffade också en jordbrukskris.

Vilka olika pest finns det?

Olika sorters pest och symptom Det fanns huvudsakligen tre former av sjukdomen: böldpest, blodpest och lungpest. Det rör sig dock i grund och botten om samma sjukdom. Böldpest är inte lika dödlig som lungpest, men smittar betydligt fler.

Hur kom digerdöden till Europa?

År 1349 kom digerdöden till Norden när råttor eller människor från ett fartyg förde smittan iland i den norska staden Bergen. Därifrån spred sig epidemin till vårt land.

Hur kom pesten till Sverige?

Pesten tros ha kommit till Stockholm i juni 1710 med ett fartyg från Livland som hade smittade ombord. Den ansvariga myndigheten, Collegium medicorum, slog dock först den 19 augusti, när smittan redan hade fått stor spridning, fast att huvudstaden hade drabbats av ett pestutbrott.

Finns pesten kvar i världen?

Pest finns fortfarande i flera delar av världen, men ses nuförtiden inte i Sverige. Sjukdomen är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.