:

Hur många regler har munkar?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Hur många regler har munkar?
 2. Hur påverkar buddhismen vardagslivet?
 3. Hur lever en munk buddhism?
 4. Vilka regler måste en buddhistisk munk följa?
 5. När kom buddhismen till Sverige?
 6. Hur påverkade buddhismen samhället?
 7. Hur påverkas en individ av hinduismen?
 8. Vad heter munkens kläder?
 9. Vad är viktigast i den buddhistiska Munkens liv?
 10. Vilka regler måste munkar och nunnor följa?
 11. Vilken roll har de buddhistiska klostren?
 12. Hur ser en Munks liv ut?

Hur många regler har munkar?

Buddha sammanfattade sin lära i åtta regler. Men det är svårt att leva efter alla dem. Det är bara munkar och nunnor som klarar det. Istället finns det fem regler som alla buddhis- ter ska följa i sitt dagliga liv.

Hur påverkar buddhismen vardagslivet?

Engagerade buddhister har olika syn på hur människor bäst påverkas men förenas av att de tycker att vissa saker i samhället behöver förändras. Många försöker då få de styrande att ändra sig i en mer humanistiskt riktning.

Hur lever en munk buddhism?

I både kristna och buddhistiska kloster lovar munken eller nunnan, att leva i celibat. Det betyder att man inte gifter sig och inte har några sexuella relationer. Munkar och nunnor får inte heller äga någonting, mer än det allra nödvändigaste. De bor i klostret, äter enkla måltider och klär sig i klosterdräkt.

Vilka regler måste en buddhistisk munk följa?

Munkar följer och lever efter 227 särskilda regler, och de får egentligen endast äga 8 personliga ägodelar. En matskål, en vattensil, en rakkniv, tre set av klädedräkten, en nål och ett bälte av tyg. Allt hår på huvudet, även ögonbryn, rakas av.

När kom buddhismen till Sverige?

Till västerlandet kom buddhismen först under det sena 1800-talet, men det var inte förrän mot slutet av 1900-talet som buddhismen blev allmänt känd och även praktiserad i väst. Buddhismen har påverkats av de kulturer den kom till och kan därför, i alla fall på ytan, ha mycket olika utformningar.

Hur påverkade buddhismen samhället?

Buddhismens påverkansamhället är inte fullt så stor som hinduismens. Men det finns fortfarande saker som religionen har förändrat. Till att börja med så finns det endel munkar inom buddhismen. Munkarna äger nästan ingenting och har mer eller mindre bara sina kläder och en skål att äta ur.

Hur påverkas en individ av hinduismen?

Hinduismen är ett sätt att leva. Religionen påverkar i minsta detalj människornas vardagsliv likaväl som samhället. Det finns regler för nästan allt som hindun gör under dagen, från reningsbadet på morgonen till kvällens måltid och bönestund.

Vad heter munkens kläder?

Munkar kan ses iklädda tyg i olika nyanser av gult och orange, även mörkt röda och nästan bruna. Ursprunget till det varierande färgspektrat förklaras med att tygen i äldre tider färgades med hjälp av bark, rötter, blommor, frukter, skal, olika jordsorter och andra naturliga färgämnen.

Vad är viktigast i den buddhistiska Munkens liv?

Ännu en "uppgift" som ingår i munkarnas vardag är meditation, och denna är mycket viktig för att kunna hålla jämn balans i vardagen. Även städning och underhållning av tempelområdet ingår i det dagliga schemat.

Vilka regler måste munkar och nunnor följa?

De är som följer:

 • Jag avstår från att döda.
 • Jag avstår från att ta vad som inte är givet.
 • Jag avstår från sexuell aktivitet.
 • Jag avstår från falskt tal.
 • Jag avstår från att inta alkohol och droger som leder till oaktsamhet.
 • Jag avstår från att äta efter den förbjudna tiden (efter 12.00)

Vilken roll har de buddhistiska klostren?

Munkar och nunnor ingår i en gemenskap eller församling, sangha, som också innefattar vanliga människor (lekmän och lekkvinnor). Som goda buddhister ska de senare visa frikostighet mot munkar och nunnor, bland annat genom att ge dem husrum och mat. Folket (lekpersonerna) ska i gengäld låta sig undervisas av munkar.

Hur ser en Munks liv ut?

För dem som väljer munklivet blir tillvaron enkel. Munkar bor vanligen i sovsalar och ägodelarna är få, i stort sett bara manteln, tiggarskål, rakkniv, vattensil samt nål och tråd. De lever på det som vanliga människor skänker dem i form av mat och andra förnödenheter.