:

Vad är en getabock?

kunskapsaker.com

Innehållsförteckning:

 1. Vad är en getabock?
 2. Hur länge lever getter?
 3. Vad krävs för att hålla getter?
 4. Vad äter getter på vintern?
 5. Vart finns bergsgetter?
 6. Var kan jag köpa getkött?
 7. Hur stängslar man in getter?
 8. När får getter killingar?
 9. Vad tål inte getter?
 10. Hur mycket kostar det att ha getter?
 11. Kan getter äta morötter?
 12. Vad heter getens fötter?
 13. Finns det vilda getter i Sverige?
 14. Hur mycket kostar en Dvärgget?
 15. Varför äter vi inte getkött?

Vad är en getabock?

Idag brukar den definieras som en underart till vildget, men flera auktoriteter definierar den fortfarande som art. Handjuret kallas bock (eller något ålderdomligt getabock), hondjuret get och avkomman killing.

Hur länge lever getter?

Getter kan bli mycket gamla. Engla Persson, som var ägare till den så kallade Engla-stammen, hade en bock som blev 27 år gammal. Det är inte ovanligt att mjölkgetter blir över 20 år gamla. Jämtgeten var förr vanlig i framförallt Jämtland och Härjedalen.

Vad krävs för att hålla getter?

Du ska hålla dina får i lösdrift. Getter bör vara avhornade eller ha skydd på hornspetsarna för att hindra stångningsskador. Du får inte hålla får och getter bundna på ett sätt som är plågsamt för dem. Bundna djur ska ha tillräckligt skydd mot väder och vind.

Vad äter getter på vintern?

vintern vill de äta hö, ungefär 2 kg per vuxen get och dag, men torkat sly som du skördat under sommaren eller färskt gran- och tallris är också uppskattat. De behöver också en saltsten, samt mineraltillskott i form av mineralbalja eller pulvermineraler.

Vart finns bergsgetter?

Habitatet utgörs främst av klippiga bergsområden och i Asien förekommer vissa getter 6 000 meter över havet. Några arter lever även i halvöknar eller stäpper.

Var kan jag köpa getkött?

Nu kan du beställa fryst getkött direkt från Vita Geten. All försäljning av getkött sker via bokning detta för att vi ska hålla goda rutiner under rådande pandemi. Du hämtar själv köttet på vår gård på Linderödsåsen, precis norr om Linderöds by.

Hur stängslar man in getter?

För fårraser rekommenderar vi generellt ett stängsel som är minst 90 cm högt. För getter så rekommenderar vi ett stängsel på minst 120 cm. Väljer du att använda elstängseltråd så påverkas antalet av storleken på den fårras som ska stängslas in. En mindre ras behöver fler trådrader än en större ras.

När får getter killingar?

Getter är dräktiga i ca 5 månader och får vanligen 1-2 killingar. Tamgetter blir vanligen ca 15 år gamla.

Vad tål inte getter?

Även smörblomma och ek är olämpliga för betesdjuren att få i sig - även om de är inte lika giftiga kan de ändå göra stor skada. Växtens olika delar och även dess utvecklingsstadier kan skilja i giftighet. Smörblomman är till exempel giftig i färskt tillstånd då den blommar, medan den går bra att äta när den torkats.

Hur mycket kostar det att ha getter?

Inköp kr/get. Ca 2 kg hö/get, mina brukar äta hö oktober-maj ungefär. Kostnaden beror på om du har eget hö eller köper.

Kan getter äta morötter?

Cecilia Breed som jobbar med djuren på gården berättar att morötter blir som godis för hästarna. – Getter och grisar kan äta det varje dag men hästar ska inte ha så jättemycket.

Vad heter getens fötter?

Getters fötter kallas klövar och de är uppdelade i två klövhalvor, den yttre och den inre klövhalvan. Klöven har ett hårt skal, klövvägg, som är det man ser när geten står upp.

Finns det vilda getter i Sverige?

Hos oss i Sverige finns det i några vilthägn men även i några frilevande grupper, bland annat i Södermanland och Småland och på ett par öar på västkusten. Mufflonfåret är mycket ortstroget, varför man knappt noterar någon spridning.

Hur mycket kostar en Dvärgget?

Inköp kr/get. Ca 2 kg hö/get, mina brukar äta hö oktober-maj ungefär.

Varför äter vi inte getkött?

Det finns getter i princip överallt i världen. Att vi inte äter getkött i Sverige är så enkelt som att det aldrig funnits någon tradition att äta getkött. Dels för att det inte blir så mycket mat på en gammal get som har mjölkats under hela sitt liv, dels för att man fick en starkt personlig kontakt med sina getter.